previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Komunikaty

Aktualności

Nasz zespół

Zarząd WRSS

Kadencja 2019-2021

Członkowie mandatowi WRSS Wydziału Polonistyki UJ są wybierani przez studentów i studentki Wydziału w powszechnych, równych i tajnych wyborach na dwuletnie kadencje. 

Maciej Wcisło

Przewodniczący WRSS, Przewodniczący WYdziałowej Komisji Dydaktycznej

Dyżur: Microsoft Teams, po wcześniejszym kontakcie

maciej.wcislo@student.uj.edu.pl

Senator UJ, Członek Rady Wydziału Polonistyki UJ, Członek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, Członek UKD SSUJ (2018/19)

Hanna Prorok

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Mobilności

Dyżur: Microsoft Teams, po wcześniejszym kontakcie

hanna.prorok@student.uj.edu.pl

Anna Skawińska

Wiceprzewodnicząca WRSS, Przedstawicielka w Uczelnianej Komisji Ekonomicznej

Dyżur: -----

anna.skawinska@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału Polonistyki UJ, Wiceprzewodnicząca Uczelnianej Komisji Ekonomicznej SSUJ, Członkini Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Jowita Karczyńska

Przewodnicząca Wydziałowej Sekcji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Dyżur: Microsoft Teams, kod ycly2h8

jowita.karczynska@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału Polonistyki UJ, Członkini Zespołu ds. Osób z niepełnosprawnościami SSUJ

Klaudia Słaby

Wiceprzewodnicząca WRSS, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kultury

Dyżur: -----

klaudia.slaby@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału Polonistyki UJ, Wiceprzewodnicząca Uczelnianej Komisji Projektowej SSUJ, Członkini Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Kacper Fijałkowski

Członek mandatowy

Członek Rady Wydziału Polonistyki UJ

Bartłomiej Mikołajczyk

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Informacyjnej

Dyżur: Microsoft Teams, po wcześniejszym kontakcie

bartlomiej.mikolajczyk@student.uj.edu.pl

Pełnomocnik ds. Starostów, Członek Rady Wydziału Polonistyki UJ, Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej, Członek UKIP SSUJ (2019/20)

Kacper Pusztuk

Członek mandatowy

Członek Rady Wydziału Polonistyki UJ, Członek UKK SSUJ (2018/19)

Członkowie i członkinie niemandatowe

Nasza WRSS to nie tylko Zarząd. Każdego dnia buduje ją również kilkadziesiąt zaangażowanych osób – członkiń i członków niemandatowych. To oni/e, pracując w 5 komisjach, napędzają nasze działania. Bez ich umiejętności oraz zapału do pracy, wiele projektów nie zostałoby zrealizowanych. Członkiem WRSS może zostać każdy student i studentka Wydziału. Niezależnie od posiadanego doświadczenia czy umiejętności, najważniejsza jest chęć do wspólnej pracy! Na początku każdego roku akademickiego, organizowana jest rekrutacja. Jeśli ją przegapisz, nic straconego! Wystarczy, że powiadomisz o chęci dołączenia przewodniczącego wybranej komisji. Jeśli nie chcesz, nie musisz ograniczać się do jednej!

0
Liczba członków i członkiń niemandatowych

Delegacja do Rady Wydziału

W skład Rady Wydziału, wraz z Collegium Dziekańskim, przedstawicielami i przedstawicielkami kadr naukowej oraz administracyjnej, wchodzi również delegacja studencka.
Są to zarówno osoby związane z pracą w WRSS, jak i spoza Samorządu. Reprezentuje ona interesy studentów i studentek naszego Wydziału podczas posiedzeń Rady,
a każdy z członków i członkiń posiada swój głos w podejmowanych przez nią decyzjach. Rada Wydziału Polonistyki UJ jest organem Wydziału, nie WRSS.

0
Liczba delegatów i delegatek do Rady Wydziału

Forum Starostów i Starościn

Starości i Starościny to osoby reprezentujące swoje roczniki w kontaktach z wykładowcami i administracją wydziałową. Służą również pomocą Wydziałowej Radzie w kwestiach wymagających konsultacji z szerokim gronem studentów. Forum powstało w 2020 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich roczników I i II stopnia studiów oraz wybrani członkowie i członkinie WRSS. Jest miejscem szybkiej wymiany sprawdzonych informacji i doświadczeń oraz rozwiązywania problemów wspólnych dla wielu roczników i kierunków studiów. Forum nie jest statutowym organem WRSS ani Wydziału.
0
Liczba Starostów i Starościn należących do Forum

Komisje

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Przewodniczący: Maciej Wcisło

Wiceprzewodnicząca: Anna Dołba

WKD w Samorządzie Studentów Wydziału Polonistyki UJ odpowiada za pomoc we wszelkich kwestiach związanych z tokiem studiów. Zajmuje się doradztwem w kwestiach formalnych, pomaga w doborze odpowiednich dla danej sytuacji wniosków. Specjalizuje się w znajomości regulaminu studiów. Sprawia to, że członkom i członkiniom WKD niejednokrotnie udaje się znaleźć rozwiązanie nawet najtrudniejszych studenckich sytuacji. Komisja pomaga również w kontaktach z Dziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Polonistyki UJ – dr hab. Małgorzatą Sokalską oraz sekretariatami studenckimi.

Wydziałowa Komisja Informacyjna

Przewodniczący: Bartłomiej Mikołajczyk

Wiceprzewodnicząca: Martyna Zielińska

WKI odpowiada za prowadzenie mediów Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ. Pod jej opieką znajdują się profile w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram oraz strona internetowa. Opracowuje i prowadzi kampanie informacyjne i promocyjne. Relacjonuje życie Samorządu i Wydziału Polonistyki UJ. Publikuje informacje o nieobecnościach pracowników naukowych. Szeroka gamma obowiązków i uprawnień sprawia, że WKI ściśle współpracuje z innymi komisjami Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ, dziekanatem i sekretariatami studenckimi oraz organami na szczeblu uniwersytetu takimi jak Uczelniana Komisja Informacji i Promocji SSUJ czy Centrum Wsparcia Dydaktyki.

Wydziałowa Komisja Kultury

Przewodnicząca: Klaudia Słaby

WKK zajmuje się organizacją wydarzeń i życia kulturalnego na Wydziale Polonistyki UJ. Koordynuje imprezy, wyjścia na spektakle, wycieczki i seanse filmowe odbywające się pod szyldem Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ. Współpracuje z teatrami, klubami oraz samorządami innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej sztandarowym wydarzeniem cyklicznym jest Wtóra Literatura, czyli comiesięczna wymiana książek.

Wydziałowa Komisja Mobilności

Przewodnicząca: Hanna Prorok

WKM przy Samorządzie Studentów Wydziału Polonistyki UJ zajmuje się rozwojem studentów i studentek w zakresie szeroko rozumianej mobilności. Aktywizuje do przekraczania wszelakich granic – tych geograficznych, jak też indywidualnych. Pomaga w formalnościach koniecznych do wzięcia udziału w europejskich projektach Erasmus+ i Erasmus+ Praktyki. Wspiera w procesie zgłoszeniowym i podczas pobytu na wymianie międzyuniwersyteckiej w ramach ogólnopolskiego programu MOST. Jest odpowiedzialna za rozwijanie współpracy między Samorządem Studentów Wydziału Polonistyki UJ i samorządami wydziałów polonistyki innych uczelni w naszym kraju.

Wydziałowa Sekcja ds. Wyrównywania Szans edukacyjnych

Przewodnicząca: Jowita Karczyńska

Sekcja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ zajmuje się szeroko rozumianą pomocą studentom i studentkom Wydziału Polonistyki UJ. Udziela informacji o dostępnej pomocy związanej z kształceniem się, indywidualnym planie studiów oraz indywidualnym programie studiów. Udziela pomocy problemach związanych ze zdrowiem psychicznym bądź fizycznym. Dodatkowo pomaga studentom i studentkom dobrze zaadaptować się na studiach by czuli się swobodnie i bezpiecznie. Stara się zapewnić wszystkim równe możliwości i prawa do podejmowania nauki na Wydziale Polonistyki UJ. Współpracuje oraz udziela informacji o jednostkach ogólnouniwersyteckich do których można udać się po pomoc: DON-u, Stacji Konstelacji, bezpiecznystudent.pl oraz SOWA.

Dla studiujących

Koła Naukowe

Kontakt

Adres:
ul. Gołębia 14 p. 57
31-007 Kraków

Tel. 12 663 15 23

E-mail: wp@samorzad.uj.edu.pl