previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Nasz zespół

Zarząd WRSS

X kadencja
2021-2023

Bartłomiej Mikołajczyk

Przewodniczący WRSS

Dyżur: Microsoft Teams, po wcześniejszym kontakcie.

bartlomiej.mikolajczyk@student.uj.edu.pl

Senator UJ, Członek Rady Wydziału, Członek URSS, Wiceprzewodniczący WRSS (2020-21), Przewodniczący WKIiP (2019-21), Członek Zespołu ds. Promocji WP, Członek WKW (wybory Rektorskie 2020), Członek UKIiP SSUJ (2019/20), Pełnomocnik ds. Starostów (2020-21), Starosta roku (2018/19)

Martyna Zielińska

Wiceprzewodnicząca WRSS,

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji

Dyżur: -----

cwb.zielinska@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału, Członkini URSS, Członkini Zespołu ds. Promocji WP, Wiceprzewodnicząca WKIiP (2019-21), Członkini Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami SSUJ (2019-21)

Patrycja Lippa

Sekretarzyni WRSS

Dyżur: -----

patrycja.kozicka@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału, Członkini URSS, Starościni roku

Anna Dołba

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Dyżur: ----

anna.dolba@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału, Członkini URSS, Wiceprzewodnicząca WKD (2020-21), Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Członkini Wydziałowej Komisji Dydaktycznej WP

Paweł Binkowski

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Kultury

Dyżur: ----

pawel.binkowski@student.uj.edu.pl

Członek Rady Wydziału, Członek Rady Bibliotecznej WP, Starosta roku (2019/20), Przewodniczący RSS WFPiK UAM (2014-17)

Rafał Borowy

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Mobilności

Dyżur: -----

rafael.borowy@student.uj.edu.pl

Członek Rady Wydziału

Natalia Jaworska

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Wyrównywana Szans Edukacyjnych

Dyżur: -----

nataszka.jaworska@student.uj.edu.pll

Członkini Rady Wydziału, Starościni roku

Natalia Rej

Przedstawicielka w Uczelnianej Komisji Ekonomicznej SSUJ

Dyżur: -----

natalia.rej@student.uj.edu.pl

Ewa Sieńko

Przewodnicząca Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych SSUJ

Dyżur: -----

ewa.sienko@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału, Starościni roku

Członkowie i członkinie niemandatowe

Nasza WRSS to nie tylko Zarząd. Każdego dnia buduje ją również kilkadziesiąt zaangażowanych osób – członkiń i członków niemandatowych. To oni_e, pracując w 5 komisjach, napędzają nasze działania. Bez ich umiejętności oraz zapału do pracy, wiele projektów nie zostałoby zrealizowanych. Członkiem niemandatowym Samorządu może zostać każdy student i studentka Wydziału. Niezależnie od posiadanego doświadczenia czy umiejętności, najważniejsza jest chęć do wspólnej pracy! Na początku każdego roku akademickiego, organizowana jest rekrutacja. Jeśli ją przegapisz, nic straconego! Wystarczy, że powiadomisz o chęci dołączenia przewodniczącego wybranej komisji. 

0
Liczba członków i członkiń niemandatowych

Delegacje do Rady Wydziału i Rad Instytutów

W skład Rady Wydziału, wraz z Collegium Dziekańskim, przedstawicielami i przedstawicielkami kadr naukowej oraz administracyjnej, wchodzi również delegacja studencka.
Są to zarówno osoby związane z pracą w WRSS, jak i spoza Samorządu. Reprezentuje ona interesy studentów i studentek naszego Wydziału podczas posiedzeń Rady,
a każdy z członków i członkiń posiada swój głos w podejmowanych przez nią decyzjach. WRSS posiada też przedstawiciela w Radzie Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej.

0
Liczba przedstawicieli

w Radzie Wydziału

0
Liczba przedstawicieli

w Radzie Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej

Forum Starostów i Starościn

Starości i Starościny to osoby reprezentujące swoje roczniki w kontaktach z wykładowcami i administracją wydziałową. Służą również pomocą Wydziałowej Radzie w kwestiach wymagających konsultacji z szerokim gronem studentów. W skład Forum wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich roczników I i II stopnia studiów oraz wybrani członkowie i członkinie WRSS. Forum jest miejscem szybkiej wymiany sprawdzonych informacji i doświadczeń oraz rozwiązywania problemów wspólnych dla wielu roczników i kierunków studiów. Forum nie jest statutowym organem WRSS ani Wydziału.
0
Liczba Starostów i Starościn należących do Forum

Komisje

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Przewodnicząca: Anna Dołba

Wiceprzewodniczący: ----

WKD w Samorządzie Studentów Wydziału Polonistyki UJ odpowiada za pomoc we wszelkich kwestiach związanych z tokiem studiów. Zajmuje się doradztwem w kwestiach formalnych, pomaga w doborze odpowiednich dla danej sytuacji wniosków. Specjalizuje się w znajomości regulaminu studiów. Sprawia to, że członkom i członkiniom WKD niejednokrotnie udaje się znaleźć rozwiązanie nawet najtrudniejszych studenckich sytuacji. Komisja pomaga również w kontaktach z Dziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Polonistyki UJ – dr hab. Małgorzatą Sokalską oraz sekretariatami studenckimi. Oprócz tego WKD czynnie bierze udział w pracach nad rozwojem jakości dydaktyki i polepszaniem dostępu studiujących do potrzebnych im materiałów, co widoczne jest w udziale jej członków w pracach Komisji Dydaktycznej (prowadzonej przez Wydział), Komisji ds. Jakości Kształcenia czy Rady Bibliotecznej.

Wydziałowa Komisja Informacji i Promocji

Przewodnicząca: Martyna Zielińska

Wiceprzewodniczący: ----

WKIiP odpowiada za prowadzenie mediów Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ. Pod jej opieką znajdują się profile w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram oraz strona internetowa. Opracowuje i prowadzi kampanie informacyjne i promocyjne. Relacjonuje życie Samorządu i Wydziału Polonistyki UJ. Publikuje informacje o nieobecnościach pracowników naukowych oraz bieżące informacje, ważne dla osób studiujących na Wydziale. Szeroka gamma obowiązków i uprawnień sprawia, że WKIiP ściśle współpracuje z innymi komisjami Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ, dziekanatem, sekretariatami studenckimi, organami na szczeblu uniwersyteckim takimi jak: Uczelniana Komisja Informacji i Promocji SSUJ, Centrum Wsparcia Dydaktyki, Centrum Promocji i Komunikacji. WKIiP współpracuje również z Zespółem ds. Promocji Wydziału, w tym z Dziekan ds. Promocji dr hab. Mirosławą Mycawką prof. UJ i Pełnomocnikiem ds. Promocji dr Jakubem Pstrągiem.

Wydziałowa Komisja Kultury

Przewodniczący: Paweł Binkowski

Wiceprzewodnicząca: Marta Wójtych

WKK zajmuje się organizacją wydarzeń i życia kulturalnego na Wydziale Polonistyki UJ. Koordynuje imprezy, wyjścia na spektakle, wycieczki i seanse filmowe odbywające się pod szyldem Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ. Współpracuje z teatrami, klubami oraz samorządami innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej sztandarowym wydarzeniem cyklicznym jest Wtóra Literatura, czyli comiesięczna wymiana książek.

Wydziałowa Komisja Mobilności

Przewodniczący: Rafał Borowy

Wiceprzewodniczący: ----

WKM przy Samorządzie Studentów Wydziału Polonistyki UJ zajmuje się rozwojem studentów i studentek w zakresie szeroko rozumianej mobilności. Aktywizuje do przekraczania wszelakich granic – tych geograficznych, jak też indywidualnych. Pomaga w formalnościach koniecznych do wzięcia udziału w europejskich projektach Erasmus+ i Erasmus+ Praktyki. Wspiera w procesie zgłoszeniowym i podczas pobytu na wymianie międzyuniwersyteckiej w ramach ogólnopolskiego programu MOST. Jest odpowiedzialna za rozwijanie współpracy między Samorządem Studentów Wydziału Polonistyki UJ i samorządami wydziałów polonistyki innych uczelni w naszym kraju.

Wydziałowa Komisja ds. Wyrównywania Szans edukacyjnych

Przewodnicząca: Natalia Jaworska

Wiceprzewodniczący: ----

WSZE zajmuje się szeroko rozumianą pomocą studentom i studentkom Wydziału Polonistyki UJ. Udziela informacji o dostępnej pomocy związanej z kształceniem się, indywidualnym planie studiów oraz indywidualnym programie studiów. Udziela pomocy problemach związanych ze zdrowiem psychicznym bądź fizycznym. Dodatkowo pomaga studentom i studentkom dobrze zaadaptować się na studiach by czuli się swobodnie i bezpiecznie. Stara się zapewnić wszystkim równe możliwości i prawa do podejmowania nauki na Wydziale Polonistyki UJ. Współpracuje oraz udziela informacji o jednostkach ogólnouniwersyteckich do których można udać się po pomoc: DON-u, Stacji Konstelacji, bezpiecznystudent.pl oraz SOWA.

Wydarzenia

Co roku organizujemy dla Was wiele wydarzeń! Poniżej znajdziecie informacje o tych, które przez lata znalazły swoje stałe miejsce w naszym repertuarze.
Oprócz nich organizujemy również konkursy, spotkania informacyjne, naszą rekrutację oraz współorganizujemy wiele wydarzeń i projektów uniwersyteckich.
Aby ich nie przegapić, śledźcie nasze media!

Rozmowy
w Gołębniku

Dowiedz się więcej!

(wkrótce)

Wtóra
Literatura

Dowiedz się więcej!

(wkrótce)

Dyskusje Parysko-Krakowskie
Discussions Craco-Parisiennes

Dowiedz się więcej!

(wkrótce)

Święta
w Gołębniku

Dowiedz się więcej!

(wkrótce)

Debata
nt. Jakości Kształcenia

Dowiedz się więcej!

(wkrótce)

Kolędowanie
w Gołębniku

Dowiedz się więcej!

(wkrótce)

Dzielni
Studenci

Dowiedz się więcej!

(wkrótce)

Dla studiujących

Koła Naukowe

Kontakt

Adres biura:
ul. Gołębia 14, p.57
31-007 Kraków
(wejście przez ul. Gołębią 18)

Tel. 12 663 15 23
(obecnie niedostępny, prosimy o kontakt mailowy)

E-mail: wp@samorzad.uj.edu.pl

Dojazd

Dojazd komunikacją miejską. Najbliższe przystanki:
Filharmonia, Uniwersytet Jagielloński, Teatr Bagatela.