previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Komunikaty

Aktualności

Nasz zespół

Zarząd WRSS

IX kadencja
2019-2021

Maciej Wcisło

Przewodniczący WRSS,

Przewodniczący WYdziałowej Komisji Dydaktycznej

Dyżur: Microsoft Teams,
po wcześniejszym kontakcie

maciej.wcislo@student.uj.edu.pl

Senator UJ, Członek Rady Wydziału Polonistyki UJ, Członek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Członek UKD SSUJ (2018-19)

Jowita Karczyńska

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Dyżur: Microsoft Teams,
kod ycly2h8

jowita.karczynska@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału Polonistyki UJ, Przewodnicząca Zespołu ds. Osób z niepełnosprawnościami SSUJ

Bartłomiej Mikołajczyk

Wiceprzewodniczący WRSS,

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji

Dyżur: Microsoft Teams,
po wcześniejszym kontakcie

bartlomiej.mikolajczyk@student.uj.edu.pl

Członek Rady Wydziału Polonistyki UJ, Członek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej, Pełnomocnik ds. Starostów, Członek UKIP SSUJ (2019-20),

Anna Skawińska

Przedstawicielka w Uczelnianej Komisji Ekonomicznej

Dyżur: -----

anna.skawinska@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału Polonistyki UJ, Wiceprzewodnicząca Uczelnianej Komisji Ekonomicznej SSUJ, Członkini Uczelnianej Rady Samorządu Studentów (2019-20), Wiceprzewodnicząca WRSS (2019-11.20)

Klaudia Słaby

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kultury

Dyżur: -----

klaudia.slaby@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału Polonistyki UJ, Wiceprzewodnicząca Uczelnianej Komisji Projektowej SSUJ, Członkini Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, Wiceprzewodnicząca WRSS (2019-01.21)

Kacper Fijałkowski

Członek mandatowy

Członek Rady Wydziału Polonistyki UJ

Hanna Prorok

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Mobilności

Dyżur: Microsoft Teams,
po wcześniejszym kontakcie

hanna.prorok@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału Polonistyki UJ

Członkowie i członkinie niemandatowe

Nasza WRSS to nie tylko Zarząd. Każdego dnia buduje ją również kilkadziesiąt zaangażowanych osób – członkiń i członków niemandatowych. To oni_e, pracując w 5 komisjach, napędzają nasze działania. Bez ich umiejętności oraz zapału do pracy, wiele projektów nie zostałoby zrealizowanych. Członkiem niemandatowym Samorządu może zostać każdy student i studentka Wydziału. Niezależnie od posiadanego doświadczenia czy umiejętności, najważniejsza jest chęć do wspólnej pracy! Na początku każdego roku akademickiego, organizowana jest rekrutacja. Jeśli ją przegapisz, nic straconego! Wystarczy, że powiadomisz o chęci dołączenia przewodniczącego wybranej komisji. 

0
Liczba członków i członkiń niemandatowych

Delegacja do Rady Wydziału

W skład Rady Wydziału, wraz z Collegium Dziekańskim, przedstawicielami i przedstawicielkami kadr naukowej oraz administracyjnej, wchodzi również delegacja studencka.
Są to zarówno osoby związane z pracą w WRSS, jak i spoza Samorządu. Reprezentuje ona interesy studentów i studentek naszego Wydziału podczas posiedzeń Rady,
a każdy z członków i członkiń posiada swój głos w podejmowanych przez nią decyzjach.

0
Liczba delegatów i delegatek do Rady Wydziału

Forum Starostów i Starościn

Starości i Starościny to osoby reprezentujące swoje roczniki w kontaktach z wykładowcami i administracją wydziałową. Służą również pomocą Wydziałowej Radzie w kwestiach wymagających konsultacji z szerokim gronem studentów. W jego skład Forum wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich roczników I i II stopnia studiów oraz wybrani członkowie i członkinie WRSS. Jest miejscem szybkiej wymiany sprawdzonych informacji i doświadczeń oraz rozwiązywania problemów wspólnych dla wielu roczników i kierunków studiów. Forum nie jest statutowym organem WRSS ani Wydziału.
0
Liczba Starostów i Starościn należących do Forum

Komisje

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Przewodniczący: Maciej Wcisło

Wiceprzewodnicząca: Anna Dołba

WKD w Samorządzie Studentów Wydziału Polonistyki UJ odpowiada za pomoc we wszelkich kwestiach związanych z tokiem studiów. Zajmuje się doradztwem w kwestiach formalnych, pomaga w doborze odpowiednich dla danej sytuacji wniosków. Specjalizuje się w znajomości regulaminu studiów. Sprawia to, że członkom i członkiniom WKD niejednokrotnie udaje się znaleźć rozwiązanie nawet najtrudniejszych studenckich sytuacji. Komisja pomaga również w kontaktach z Dziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Polonistyki UJ – dr hab. Małgorzatą Sokalską oraz sekretariatami studenckimi.

Wydziałowa Komisja Informacji i Promocji

Przewodniczący: Bartłomiej Mikołajczyk

Wiceprzewodnicząca: Martyna Zielińska

WKIiP odpowiada za prowadzenie mediów Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ. Pod jej opieką znajdują się profile w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram oraz strona internetowa. Opracowuje i prowadzi kampanie informacyjne i promocyjne. Relacjonuje życie Samorządu i Wydziału Polonistyki UJ. Publikuje informacje o nieobecnościach pracowników naukowych. Szeroka gamma obowiązków i uprawnień sprawia, że WKIiP ściśle współpracuje z innymi komisjami Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ, dziekanatem i sekretariatami studenckimi oraz organami na szczeblu uniwersytetu takimi jak Uczelniana Komisja Informacji i Promocji SSUJ czy Centrum Wsparcia Dydaktyki.

Wydziałowa Komisja Kultury

Przewodnicząca: Klaudia Słaby

Wiceprzewodniczący: Marek Blacha

WKK zajmuje się organizacją wydarzeń i życia kulturalnego na Wydziale Polonistyki UJ. Koordynuje imprezy, wyjścia na spektakle, wycieczki i seanse filmowe odbywające się pod szyldem Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ. Współpracuje z teatrami, klubami oraz samorządami innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej sztandarowym wydarzeniem cyklicznym jest Wtóra Literatura, czyli comiesięczna wymiana książek.

Wydziałowa Komisja Mobilności

Przewodnicząca: Hanna Prorok

WKM przy Samorządzie Studentów Wydziału Polonistyki UJ zajmuje się rozwojem studentów i studentek w zakresie szeroko rozumianej mobilności. Aktywizuje do przekraczania wszelakich granic – tych geograficznych, jak też indywidualnych. Pomaga w formalnościach koniecznych do wzięcia udziału w europejskich projektach Erasmus+ i Erasmus+ Praktyki. Wspiera w procesie zgłoszeniowym i podczas pobytu na wymianie międzyuniwersyteckiej w ramach ogólnopolskiego programu MOST. Jest odpowiedzialna za rozwijanie współpracy między Samorządem Studentów Wydziału Polonistyki UJ i samorządami wydziałów polonistyki innych uczelni w naszym kraju.

Wydziałowa Komisja ds. Wyrównywania Szans edukacyjnych

Przewodnicząca: Jowita Karczyńska

WSZE zajmuje się szeroko rozumianą pomocą studentom i studentkom Wydziału Polonistyki UJ. Udziela informacji o dostępnej pomocy związanej z kształceniem się, indywidualnym planie studiów oraz indywidualnym programie studiów. Udziela pomocy problemach związanych ze zdrowiem psychicznym bądź fizycznym. Dodatkowo pomaga studentom i studentkom dobrze zaadaptować się na studiach by czuli się swobodnie i bezpiecznie. Stara się zapewnić wszystkim równe możliwości i prawa do podejmowania nauki na Wydziale Polonistyki UJ. Współpracuje oraz udziela informacji o jednostkach ogólnouniwersyteckich do których można udać się po pomoc: DON-u, Stacji Konstelacji, bezpiecznystudent.pl oraz SOWA.

Dla studiujących

Koła Naukowe

Kontakt

Adres:
ul. Gołębia 14, p.57
31-007 Kraków
(wejście przez ul. Gołębią 18)

Tel. 12 663 15 23
(obecnie niedostępny, prosimy o kontakt mailowy)

E-mail: wp@samorzad.uj.edu.pl

Dojazd

Dojazd komunikacją miejską. Najbliższe przystanki:
Filharmonia, Uniwersytet Jagielloński, Teatr Bagatela.