Slide Three
Slide Three
Slide Two
Slide Two
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Nasz zespół

Zarząd WRSS

XI kadencja
2023-2025

Marcelina Kłębek

Przewodnicząca WRSS

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji

Dyżur: czwartki w godz. 13:15 – 14:45

marcelina.klebek@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału, Członkini URSS, Członkini Wydziałowej Komisji Dydaktycznej, Wiceprzewodnicząca WKIiP (2021-2023), Członkini Zespołu ds. Promocji WP, Członkini WKW WP UJ, Starościni roku (2019/2020)

Kamila Czubaj

Wiceprzewodnicząca WRSS,

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kultury

Dyżur: czwartki w godz. 15:00 – 16:30

kamila.czubaj@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału, Członkini URSS, Wiceprzewodnicząca WKK (2022-2023)

Oliwia Rabska

Sekretarzyni WRSS

Dyżur: wtorek 11:30-13:00

oliwia.rabska@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału, Członkini Wydziałowej Komisji Dydaktycznej, Członkini Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Maja Cybulska

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Dyżur: czwartki w godz. 13:15 – 14:45

maja3.cybulska@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału, Członkini Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Monika Dróżdż

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Mobilności

Dyżur: wtorki w godz. 15:00 – 16:30

monika17.drozdz@student.uj.edu.pl

Członkini Rady Wydziału, Członkini URSS

Członkowie i członkinie niemandatowe

Nasza WRSS to nie tylko Zarząd. Każdego dnia buduje ją również kilkadziesiąt zaangażowanych osób – członkiń i członków niemandatowych. To oni_e, pracując w 4 komisjach, napędzają nasze działania. Bez ich umiejętności oraz zapału do pracy, wiele projektów nie zostałoby zrealizowanych. Członkiem niemandatowym Samorządu może zostać każdy student i studentka Wydziału. Niezależnie od posiadanego doświadczenia czy umiejętności, najważniejsza jest chęć do wspólnej pracy! Na początku każdego roku akademickiego, organizowana jest rekrutacja. Jeśli ją przegapisz, nic straconego! Wystarczy, że powiadomisz o chęci dołączenia przewodniczącego wybranej komisji. 

0
Liczba członków i członkiń niemandatowych

Delegacje do Rady Wydziału i Rad Instytutów

W skład Rady Wydziału, wraz z Collegium Dziekańskim, przedstawicielami i przedstawicielkami kadr naukowej oraz administracyjnej, wchodzi również delegacja studencka.
Są to zarówno osoby związane z pracą w WRSS, jak i spoza Samorządu. Reprezentuje ona interesy studentów i studentek naszego Wydziału podczas posiedzeń Rady,
a każdy z członków i członkiń posiada swój głos w podejmowanych przez nią decyzjach. WRSS posiada też przedstawiciela w Radzie Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej.

0
Liczba przedstawicieli

w Radzie Wydziału

0
Liczba przedstawicieli

w Radzie Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej

Forum Starostów i Starościn

Starości i Starościny to osoby reprezentujące swoje roczniki w kontaktach z wykładowcami i administracją wydziałową. Służą również pomocą Wydziałowej Radzie w kwestiach wymagających konsultacji z szerokim gronem studentów. W skład Forum wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich roczników I i II stopnia studiów oraz wybrani członkowie i członkinie WRSS. Forum jest miejscem szybkiej wymiany sprawdzonych informacji i doświadczeń oraz rozwiązywania problemów wspólnych dla wielu roczników i kierunków studiów. Forum nie jest statutowym organem WRSS ani Wydziału.
0
Liczba Starostów i Starościn należących do Forum

Komisje

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Przewodnicząca: Maja Cybulska

WKD w Samorządzie Studentów Wydziału Polonistyki UJ odpowiada za pomoc we wszelkich kwestiach związanych z tokiem studiów. Zajmuje się doradztwem w kwestiach formalnych, pomaga w doborze odpowiednich dla danej sytuacji wniosków. Specjalizuje się w znajomości regulaminu studiów. Sprawia to, że członkom i członkiniom WKD niejednokrotnie udaje się znaleźć rozwiązanie nawet najtrudniejszych studenckich sytuacji. Komisja pomaga również w kontaktach z Dziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Polonistyki UJ – dr hab. Małgorzatą Sokalską prof. UJ oraz sekretariatami studenckimi. Oprócz tego WKD czynnie bierze udział w pracach nad rozwojem jakości dydaktyki i polepszaniem dostępu studiujących do potrzebnych im materiałów, co widoczne jest w udziale jej członków w pracach Komisji Dydaktycznej (prowadzonej przez Wydział), Komisji ds. Jakości Kształcenia czy Rady Bibliotecznej. Do działań WKD należy również wsparcie osób studiujących (z ich zdrowiem psychicznym włącznie) w trakcie toku studiów, aby wszyscy czuli się bezpiecznie i swobodnie w murach Wydziału.

Wydziałowa Komisja Informacji i Promocji

Przewodnicząca: Marcelina Kłębek

Wiceprzewodnicząca: Kinga Włodarska

WKIiP odpowiada za prowadzenie mediów Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ. Pod jej opieką znajdują się profile w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram oraz strona internetowa. Opracowuje i prowadzi kampanie informacyjne i promocyjne. Relacjonuje życie Samorządu i Wydziału Polonistyki UJ. Publikuje informacje o nieobecnościach pracowników naukowych oraz bieżące informacje, ważne dla osób studiujących na Wydziale. Szeroka gamma obowiązków i uprawnień sprawia, że WKIiP ściśle współpracuje z innymi komisjami Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ, dziekanatem, sekretariatami studenckimi, organami na szczeblu uniwersyteckim takimi jak: Uczelniana Komisja Informacji i Promocji SSUJ, Centrum Wsparcia Dydaktyki, Centrum Promocji i Komunikacji. WKIiP współpracuje również z Zespółem ds. Promocji Wydziału, w tym z Dziekan ds. Promocji dr hab. Mirosławą Mycawką prof. UJ i Pełnomocnikiem ds. Promocji dr Jakubem Pstrągiem.

Wydziałowa Komisja Kultury

Przewodnicząca: Kamila Czubaj

Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Pela

Wydziałowa Komisja Kultury odpowiada za organizację wydarzeń, które m.in. rozwijają pasję osób studiujących, poszerzają wiedzę na interesujące ich tematy, ale przede wszystkim stwarzają przyjazną atmosferę, zarówno dla osób studiujących, jak i osób pracujących na naszym wydziale. W skład komisji wchodzą studenci i studentki Wydziału Polonistyki, których_e łączy pasja, zaangażowanie i otwartość. Specjalnością Komisji jest koordynacja wydarzeń, które mają na celu poszerzanie horyzontów, tworzenie przestrzeni do wyrażania siebie oraz zmniejszenie dystansu między nami, niezależnie od stopni i tytułów przed nazwiskiem. Komisja przewodzi cyklicznym wydarzeniom takim jak Rozmowy w Gołębniku, TeraPezja, Poetyckie Wymiary oraz projektowi teatralnemu pt. „Teatr mój widzę”. Wydarzenia te mają na celu aktywizowanie społeczności studenckiej, zwracanie uwagi oraz prowadzenie rozmów na temat otaczających nas problemów, a także zachęcanie do bliższego spotkania z szeroko pojętą kulturą – literaturą, sztukami wizualnymi i scenicznymi, mediami, itd. Wydziałowa Komisja Kultury prowadzi również profil Kulturalny Gołębnik na Facebooku i Instagramie, gdzie informuje o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych i aktywnościach kulturalnych naszych osób studiujących

Wydziałowa Komisja Mobilności

Przewodnicząca: Monika Dróżdż

WKM przy Samorządzie Studentów Wydziału Polonistyki UJ zajmuje się rozwojem studentów i studentek w zakresie szeroko rozumianej mobilności. Aktywizuje do przekraczania wszelakich granic – tych geograficznych, jak też indywidualnych. Pomaga w formalnościach koniecznych do wzięcia udziału w europejskich projektach Erasmus+ i Erasmus+ Praktyki. Wspiera w procesie zgłoszeniowym i podczas pobytu na wymianie międzyuniwersyteckiej w ramach ogólnopolskiego programu MOST. Jest odpowiedzialna za rozwijanie współpracy między Samorządem Studentów Wydziału Polonistyki UJ i samorządami wydziałów polonistyki innych uczelni w naszym kraju.

Wydarzenia

Co roku organizujemy dla Was wiele wydarzeń! Poniżej znajdziecie informacje o tych, które przez lata znalazły swoje stałe miejsce w naszym repertuarze.
Oprócz nich organizujemy również konkursy, spotkania informacyjne, naszą rekrutację oraz współorganizujemy wiele wydarzeń i projektów uniwersyteckich.
Aby ich nie przegapić, śledźcie nasze media!

Dzielni_e
Studenci_tki

Dowiedz się więcej!

(wkrótce)

Święta
w Gołębniku

Dowiedz się więcej!

(wkrótce)

Kolędowanie
w Gołębniku

Dowiedz się więcej!

(wkrótce)

Debata
nt. Jakości Kształcenia

Dowiedz się więcej!

(wkrótce)

Dla studiujących

Informator Studencki dla Wydziału Polonistyki UJ

Aby ułatwić Wam proces studiowania, stworzyliśmy jedyny i niepowtarzalny informator., który powstawał przez wiele miesięcy,

we współpracy ze wszystkimi Komisjami. Postaraliśmy się zamieścić w nim wszystkie najpotrzebniejsze informacje i przekazać je w przystępny sposób.

Koła Naukowe

Julia Wojewoda

Pełnomocniczka Przewodniczącej ds. kół naukowych

juli4.wojewoda@student.uj.edu.pl

Kontakt

Adres biura:
ul. Gołębia 14, p.57
31-007 Kraków
Wejście przez ul. Gołębią 18.

Tel. 12 663 15 23
Dostępny w godzinach dyżurów.

E-mail: wp@samorzad.uj.edu.pl

Dojazd

Dojazd komunikacją miejską. Najbliższe przystanki:
Filharmonia, Uniwersytet Jagielloński, Teatr Bagatela.