Sprzeciw WRSS w sprawie ataków na społeczność LGBT+

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

z niepokojem i przykrością obserwujemy sytuację, która rozgrywa się obecnie na polskiej scenie politycznej i w naszym społeczeństwie. Nie możemy pozostać obojętni wobec bieżących wydarzeń i słów, które padają z ust osób publicznych.

Uniwersytet Jagielloński to nie same budynki, historia czy dyplomy. Uniwersytet Jagielloński to przede wszystkim ludzie. Naszą akademicką wspólnotę budują osoby o różnym kolorze skóry, różnych wyznaniach, pochodzące z wielu krajów Europy i świata oraz o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej.

Na Wydziale Polonistyki szczególnie dobrze, wiemy jak dużą moc mają słowa i jaka odpowiedzialność spoczywa
na wypowiadających je osobach. Mając tę świadomość, chcemy stanowczo powiedzieć, że niezależnie od naszych poglądów politycznych, którymi się różnimy, nie zgadzamy się na jakiekolwiek przejawy dyskryminacji, poniżania,
czy dehumanizacji wobec osób należących do społeczności LGBT+. Zarówno na naszym Wydziale, Uniwersytecie,
ale również w przestrzeni publicznej nie ma miejsca na homofobię, bifobię i transfobię!

Osoby o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej również budują wspólnotę naszego Wydziału, który jest wspólnym dobrem nas wszystkich, a dla wielu drugim domem. To studenci, studentki, wykładowcy i wykładowczynie, pracownicy
i pracownice nienaukowe. To, przede wszystkim, nasi koledzy i koleżanki z wydziałowych korytarzy. To również członkowie
i członkinie naszego wydziałowego Samorządu. Wszystkim im należy się szacunek, ponieważ są ludźmi.

Drogie Koleżanki i Koledzy ze społeczności LGBT+, jesteście ważną częścią naszego Wydziału! To nigdy się nie zmieni!

WRSS Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego