Nieobecności pracowników naukowych

Tutaj znajdziesz informacje na temat nieobecności pracowników naukowych Wydziału Polonistyki UJ, czyli odwołanych zajęciach i dyżurach. Informacje spływają do WRSS z dziekanatu przez cały dzień, dlatego doradzamy bieżące sprawdzanie strony. Nieobecności odnajdziecie również na tablicach na ul. Gołębiej 16 przy dziekanacie.

Dyżury Collegium dziekańskiego
Informacje o nieobecnościach pracówników naukowych

Opublikowano dnia 25.07.2022 roku:

 1. Pani Prodziekan dr hab. Małgorzata Sokalska odwołuje swoje dyżury w sierpniu 2022.

Opublikowano dnia 21.06.2022 roku:

 1. Prof. dr hab. Piotr Oczko odwołuje konsultacje w dniu 23.06.2022. Dyżur z dnia 30.06.2022 zostaje przeniesiony na 28.06.2022,  godz. 17.00-18.30 pok. 41.
 2. Mgr Tomasz Dziki odwołuje dyżur we środę 22.06.2022 r.
 3. Dr hab. Marek Dębowski, prof. UJ odwołuje dyżur we czwartek 23.06.2022 r.

Opublikowano dnia 15.06.2022 roku:

 1. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej WRSS WP UJ Anna Dołba odwołuje swój dzisiejszy (15.06.2022 r.) dyżur.
 2. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Mobilności WRSS WP UJ Rafał Borowy odwołuje swój dzisiejszy (15.06.2022 r.) dyżur.

Opublikowano dnia 14.06.2022 roku:

 1. Dr  Tomasz Jelonek informuje, że:
  •  dodatkowy dyżur odbędzie się 15 czerwca 2022 r. w godz. od 15.00 do 16.30 (Gołębia 20, III p., p. 28b).
  • dodatkowe, nieobowiązkowe ćwiczenia z gramatyki opisowej języka polskiego (edytorstwo, polonistyka antropologiczno-kulturowa; grupy: IV i V) odbędą się 17 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 na platformie MS Teams.
  •  nieobowiązkowe ćwiczenia z gramatyki języka polskiego (polonistyka-komparatystyka, grupy: II i III) odbędą się 17 czerwca 2022 r. o godz. 10.15 na platformie MS Teams. 
 

Opublikowano dnia 9.06.2022 roku:

 • P. Prodziekan dr hab. Małgorzata Sokalska odwołuje dyżur 13.06.2022 r.
 • Dr Magdalena Komorowska odwołuje zajęcia i dyżur 10.06,

Opublikowani dnia 8.06.2022 roku:

 • Prof. dr hab. Bogusław Dopart odwołuje zajęcia 8.06.2022 r. o godzinie 9.45.
 • Sekretarzyni WRSS WP UJ Patrycja Lippa przeprowadzi dzisiejszy (8.06.2022 r.) dyżur w formie zdalnej na MS Teams. 
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji WRSS WP UJ Martyna Zielińska odwołuje dzisiejszy (8.06.2022 r.) dyżur.

Opublikowano dnia 7.06.2022 roku:

 • Dr Michał Czerenkiewicz odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 8–9.06.2022 r. (z powodu wyjazdu służbowego).
 • Dr Beata Ziajka odwołuje zajęcia 9.06.2022 r.

Opublikowano dnia 6.06.2022 roku:

 • Dr hab. Mateusz Skucha, prof. UJ, 6.06.2022 r. odwołuje ćwiczenia Studia nad męskościami (16.45-18:15) oraz Seminarium magisterskie (18.30-20:00). Zajęcia z przedmiotu Teoria literatury odbędą się planowo o godz. 15:00.
 • P. Prodziekan ds. rozwoju i promocji, dr hab. M. Mycawka, prof. UJ, odwołuje swój dzisiejszy dyżur (06.06.2022 r.).

Opublikowano dnia 3.06.2022 roku:

 • P. Dziekan dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ odwołuje swój dyżur 6.06.2022 r.

Opublikowano dnia 2.06.2022 roku:

 • Prof. dr hab. Piotr Oczko odwołuje swój dyżur w dniu 2.06.2022 r.
 • Mgr Marek Stróżyk przenosi zajęcia ze Stylistyki praktycznej na I roku edytorstwa z 9.06.2022 r. na 24.06.2022 r. o godz. 17:00 na platformie MS Teams.

Opublikowano dnia 1.06.2022 roku:

 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej WRSS WP UJ Anna Dołba odwołuje dyżur w dniu 1.06.2022 r.
 • Przewodniczący WRSS WP UJ Bartłomiej Mikołajczyk odwołuje swój dyżur 13.06.2022 r.

Opublikowano dnia 31.05.2022 roku:

 • Dr hab. Monika Świerkosz odwołuje zajęcia i dyżur 1.06.2022 r.

Opublikowano dnia 30.05.2022 roku:

 • Dr Katarzyna Deja przenosi konsultacje 30.05.2022 r. z godz. 11.30 na 13.15.
 • Dr Alicja Fidowicz odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 31.05 – 03.06.2022 r.
 • Dr Tomasz Cieślak-Sokołowski odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 30.05 – 3.06.2022 r.
 • Dr hab. Ewa Bal, prof. UJ informuje, że odrabiane zajęcia z Mobilności kulturowej. Perspektywy globalnej  z I rokiem Performatyki odbędą się na platformie MS Teams we środę o godzinie 8.00, a następujące po nich Seminarium magisterskie z II rokiem Performatyki z konieczności (ze wględów logistycznych) również odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams o godzinie 9.45 (zgodnie z podziałem godzin).

Opublikowano dnia 24.05.2022 roku:

 • Dr Magdalena Komorowska odwołuje zajęcia i dyżur od 24.05.2022 r. do 27.05.2022 r.
 • Sekretarzyni WRSS WP UJ Patrycja Lippa odwołuje dyżur 25.05.2022 r.

Opublikowano dnia 23.05.2022 roku:

 • Dr Karolina Górniak-Prasnal odwołuje zajęcia 24.05.2022 r.
 • Dyżur p. Dziekana dra hab. Jarosława Fazana, prof. UJ 27.05.2022 r.  rozpocznie się o godz. 12.00.
 • Dr Iwona Boruszkowska odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 24-25.05.2022 r.
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Kultury WRSS WP UJ Paweł Binkowski odwołuje swój dyżur 26.05.2022 r.

Opublikowano dnia 20.05.2022 roku:

 • Dr hab. Małgorzata Sokalska odwołuje dyżur 23.05.2022 r.
 • Przewodniczący WRSS WP UJ Bartłomiej Mikołajczyk odwołuje dyżur 23.05.2022 r. z powodu obecności na uroczystościach uczelnianych.

Opublikowano dnia 19.05.2022 roku:

 • Dr hab. Ewa Bal, prof. UJ odwołuje zajęcia w dniu 19.05.2022 (zostaną odpracowane w przyszłym tygodniu).

 • Dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ odwołuje swój dyżur 23.05.2022 r.

Opublikowano dnia 17 maja 2022 roku:

 • Dr Agnieszka Wanicka odwołuje zajęcia i dyżur 18.05.2022 r.

Opublikowano dnia 16 maja 2022 roku:

 • Dr Agnieszka Guzik odwołuje zajęcia od 16.05.2022 r. do 20.05.2022 r.
 • Prof. dr hab. Joanna Zach odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 17.05.2022 r. i 18.05.2022 r.
 • Dr Olga Szmidt odwołuje zajęcia we środę 18.05.2022 r.
 • Sekretarzyni WRSS WP UJ Patrycja Lippa odwołuje dyżur w środę 18.05.2022 ze względu na posiedzenie Rady Wydziału.

Opublikowano dnia 13 maja 2022 roku:

 • Dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl, prof. UJ przenosi zajęcia z Teatru europejskiego 2 przewidziane na wtorek 17.05.2022 r. (dwie grupy, o 8.00 i 9.45) na środę 18.05.2022 r. na 11.30 do sali 13 (wyjątkowo także wspólnie dla obu grup).

Opublikowano dnia 12 maja 2022 roku:

 • Mgr Michał Kozień odwołuje ćwiczenia z Gier i rytuałów komunikacyjnych 18.05.2022 roku dla obu grup.

Opublikowano dnia 11 maja 2022 roku:

 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji WRSS WP UJ Martyna Zielińska odwołuje dyżur 11.05.2022 r.
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Mobilności Rafał Borowy odwołuje swój dyżur w dniu 11.05.2022 r.
 • Dr Katarzyna Deja odwołuje zajęcia w dniu 16.05 (poniedziałek).
 • Dr hab. Iwona Puchalska, prof. UJ odwołuje jutro (12.05) swój dyżur stacjonarny, a wykład z Literatury powszechnej XX wieku rozpocznie się wyjątkowo o 12.00 (zamiast o 11.30).

Opublikowano dnia 10 maja 2022 roku:

 • Dr Anna Burzyńska zgłosiła odwołanie zajęć w poniedziałek 16 maja oraz zajęć i dyżuru w dniach 1-3 czerwca (środa-piątek).
 • Dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ 12.05 przeprowadzi zajęcia w trybie zdalnym przez MS Teams.
 • Prof. dr hab. Bogusław Dopart przenosi dyżur z 10.05 na 11.05, o godzinie 11.15.
 • Prof. dr hab. Andrzej Romanowski odwołuje zajęcia 12.05.

Opublikowano dnia 9 maja 2022 roku:

 • Dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ odwołuje zajęcia (poniedziałek, 9.05): Antropologia słowa (II SUM polonistyka antropologiczno-kulturowa) oraz Seminarium magisterskie I SUM. Zajęcia zostaną obrobione w formie zdalnej.

 • Dr Katarzyna Trzeciak odwołuje zajęcia w dniu 9 maja.

 • Dr hab. Anna Pekaniec odwołuje zajęcia 17 maja.

Opublikowano dnia 6 maja 2022 roku:

 • Dr Anna Chudzik: w związku z wyjazdem na konferencję zajęcia w dniu 12 maja zostają odwołane, a w dniu 11 maja – zostaną odrobione (w terminach ustalonych na zajęciach).

 • Prof. dr hab. Gabriela Matuszek-Stec odwołuje dyżur 10 maja 2022r.

Opublikowano dnia 5 maja 2022 roku:

 • Dr Beata Ziajka odwołuje zajęcia w dniu 5 maja 2022 r. 

Opublikowano dnia 4 maja 2022 roku:

 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej WRSS WP UJ Anna Dołba odwołuje dyżur 4.05.2022 r.
 • Dr Dezydery Barłowski odwołuje zajęcia w dniu 4.05.2022 r. z powodu choroby.

Opublikowano dnia 29 kwietnia 2022 roku:

 • Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba odwołuje dyżur w dniu 29.04.2022 r.; wykład z Historii książki w tym dniu odbędzie się zdalnie.

 • Dr Barbara Żebrowska Mazur odwołuje zajęcia w dniu 29.04.2022 r.

 • Dr Maria Kobielska zmienia formę zajęć z Poetyki w środę 4 maja o godz. 8 (grupa 2 PAK) na zdalną.

 • Mgr Martyna Milewska w dniu 29.04.2022 r. odwołuje zajęcia o godz.16.45.

Opublikowano dnia 28 kwietnia 2022 roku:

 • Mgr Michał Kozień odwołuje zajęcia z obiema grupami ćwiczeniowymi z Gier i rytuałów komunikacyjnych w dniu 4 maja 2022 r.

 • Dr Urszula Pilch  odwołuje zajęcia w dniach: 28.04-29.04.2022 r. 

 • Dr hab. Wanda Świątkowska odwołuje zajęcia w okresie 28.04 – 06.05.

Opublikowano dnia 27 kwietnia 2022 roku:

 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Mobilności WRSS WP UJ Rafał Borowy odwołuje dyżur 27.04.2022 r.
 • Dr hab. Ewa Bal, prof. UJ odwołuje z zajęcia w dniach 27.04 – 29.04.2022r. z powodu wyjazdu służbowego.

 • Dr hab. Ewa Bal, prof. UJ odwołuje dyżur w dniu 27.04.2022 r.

 • Sekretarzyni WRSS WP UJ Patrycja Lippa odwołuje dyżur 27.04.2022 r. z powodu choroby. 
 • Dr Renata Gadamska-Serafin przenosi dzisiejsze zajęcia stacjonarne tj. dn.27.04.2022 (ćwiczenia z lit. romantyzmu, środa godz. 16:45) na jutro, czwartek godz. 18:30 i zmienić ich tryb na zdalny (spotkanie online na Teams).

Opublikowano dnia 26 kwietnia 2022 roku:

 • Dr hab. Kazimierz Adamczyk odwołuje wykład (Historia literatury polskiej 1918-1945, godz. 8.00-9.30) w dniu 27.04.2022 r.

 • Dr Agnieszka Guzik odwołuje zajęcia w dniu 26.04.2022.

Opublikowano dnia 25 kwietnia 2022 roku:

 • Prof. dr hab. Wojciech Ligęza odwołuje zajęcia i dyżur 25 kwietnia.
 • Dr Agnieszka Guzik odwołuje zajęcia 25 kwietnia. 
 • Dr hab. Tadeusz Kornaś, prof. UJ odwołuje zajęcia i dyżur 9 maja.

Opublikowano dnia 24 kwietnia 2022 roku:

 • Przewodniczący WRSS WP UJ Bartłomiej Mikołajczyk odwołuje swój dyżur w dniu 25.04.2022 r.

Opublikowano 21 kwietnia 2022 roku:

 • Dr Ewa Modzelewska-Opara odwołuje zajęcia w dniach 21-22 kwietnia. Ćwiczenia zostaną odrobione w dogodnym dla studentów terminie.
 • Dr Patrycja Huget odwołuje zajęcia 22 kwietnia.
 • Dr Katarzyna Deja odwołuje zajęcia i dyżur 25 kwietnia.

Opublikowano 20 kwietnia 2022 roku:

 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji WRSS WP UJ Martyna Zielińska odwołuje swój dzisiejszy dyżur.
 • Sekretarzyni WRSS Patrycja Lippa jednorazowo przenosi swój dyżur w tryb zdalny na platformę MS Teams w dniu 20.04.2022 r.
 • Dr hab. Ewa Bal, prof. UJ odwołuje zajęcia i dyżur do 22 kwietnia.
 • Dr Katarzyna Kucia-Kuśmierska odwołuje zajęcia i dyżur od 20 do 22 kwietnia.
 • Dr Patrycja Huget odwołuje zajęcia 20 kwietnia, zajęcia zostaną odrobione w ustalonym terminie.

Opublikowano 14 kwietnia 2022 roku:

 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych WRSS WP UJ Natalia Jaworska przenosi swój dzisiejszy dyżur na formę zdalną.

Opublikowano 13 kwietnia 2022 roku:

 • Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. Małgorzata Sokalska odwołuje dyżur 14 IV 2022 r.
 • dr Olga Szmidt odwołuje czwartkowe (14.04) zajęcia.

Opublikowano 12 kwietnia 2022 roku:

 • prof. dr hab. Janusz Gruchała przenosi dyżur z czwartku (14.04) na środę (13.04) na godz. 16.30. Dyżur odbędzie się na ul. Gołębiej 14 w pok. 65.
 • dr hab. B. Batko-Tokarz odwołuje dzisiejsze zajęcia.
 • mgr Tomasz Dziki odwołuje zajęcia i dyżur w środę 13.04.

Opublikowano 11 kwietnia 2022 roku:

 • dr Lidia Grzybowska odwołuje z zajęcia w dniach 11.04 – 13.04.

Opublikowano 6 kwietnia 2022 roku:

 • Mgr Michał Kozień odwołuje zajęcia z Gier i rytuałów komunikacyjnych (obie grupy) w dniu 6 kwietnia 2022 roku.
 • Dr Tomasz Jelonek zmienia termin dyżuru z dnia 14 kwietnia 2022 roku na dzień 12 kwietnia 2022 roku, godz. 8.00 – 9.30.

 • Sekretarzyni WRSS WP UJ Patrycja Lippa przenosi jednorazowo dyżur w tryb zdalny na platformę MS Teams w dniu 6 kwietnia 2022 roku.

Opublikowano 5 kwietnia 2022 roku:

 • Dr Andrzej Staniszewski będzie dyżurował w dniu 7 kwietnia 2022 roku w godz. 14.15 – 16.30 w sali 54 na Gołębiej 16.

Opublikowano 4 kwietnia 2022 roku:

 • Prof. dr hab. Mateusz Skucha odwołuje zajęcia w dniu 4 kwietnia 2022 roku.

 • Dr hab. Monika Świerkosz odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 5 – 6 kwietnia 2022 roku.
 • Dr Lidia Grzybowska odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 4 – 6 kwietnia 2022 roku.

Opublikowano 1 kwietnia 2022 roku:

 • Dr hab. Beata Kalęba odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 4 – 5 kwietnia 2022 roku.

Opublikowano 31 marca 2022 roku:

 • Dr Maria Kobielska odwołuje zajęcia z Poetyki (grupa PAK) o godz. 8.00 w dniu 6 kwietnia 2022 roku.

Opublikowano 29 marca 2022 roku:

 • Prof. dr hab. Bogusław Dopart odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 30 marca 2022 roku – 6 kwietnia 2022 roku.

Opublikowano 28 marca 2022 roku:

 • Dr Beata Drabik odwołuje zajęcia w dniach 28 – 29 marca 2022 roku.
 • Dr Jakub Pstrąg odwołuje zajęcia w dniach 29 – 31 marca 2022 roku.
 • Dr Beata Ziajka odwołuje zajęcia w dniach 29 marca 2022 roku i 31 marca 2022 roku.
 • Prof. dr hab. Andrzej Hejmej odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 29 marca 2022 roku – 9 kwietnia 2022 roku.

Opublikowano 25 marca 2022 roku:

 • Dr hab. Paweł Bukowiec prof. UJ odwołuje zajęcia w dniu 25 marca 2022 roku.

Opublikowano 24 marca 2022 roku:

 • Dr Agnieszka Konior odwołuje zajęcia z przedmiotu Wstęp do zarządzania w sektorze kultury w dniu 25 marca 2022 roku.

Opublikowano 23 marca 2022 roku:

 • Prof. dr hab. Maciej Urbanowski odwołuje zajęcia w dniach 31 marca 2022 roku – 1 kwietnia 2022 roku.
 • Prof. dr hab. Zofia Zarębianka odwołuje zajęcia 24 marca 2022 roku.
 • Dr Urszula Pilch odwołuje zajęcia z Młodej Polski o godz. 9:45 i 11:30 w dniu 23 marca 2022 roku.
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych WRSS WP UJ Natalia Jaworska odwołuje dyżur w dniu 24 marca 2022 roku.

Opublikowano 22 marca 2022 roku:

 • Dr hab. Jakub Momro prof. UJ odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 24 marca 2022 roku.
 • Dr Katarzyna Kucia-Kuśmierska odwołuje zajęcia w dniu 23 marca 2022 roku.

Opublikowano 21 marca 2022 roku:

 • Dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz prof. UJ odwołuje zajęcia oraz konsultacje w dniach 21 – 22 marca 2022 roku.
 • Dr Olga Szmidt odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 22 marca 2022 roku – 5 kwietnia 2022 roku.

Opublikowano 17 marca 2022 roku:

 • Dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa prof. UJ odwołuje zajęcia Lingwistyki kulturowej w dniu 17 marca 2022 roku.
 • Dr Katarzyna Kucia-Kuśmierska odwołuje zajęcia z Poetyki o godz. 8:00 dla specjalności komparatystycznej w dniu 18 marca 2022 roku.

Opublikowano 16 marca 2022 roku:

 • Mgr Dezydery Barłowski odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 16 -18 marca 2022 roku.
 • Mgr Zofia Sarnecka odwołuje zajęcia w dniu 16 marca 2022 roku.
 • Dr Kinga Siewior odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 17 – 18 marca 2022 roku.
 • Mgr Ewa Kubusiak odwołuje zajęcia w dniach 16 – 18 marca 2022 roku.

Opublikowano 15 marca 2022 roku:

 • Dr Iwona Boruszkowska odwołuje zajęcia w dniach 11 – 25 marca 2022 roku.
 • Prof. Kazimierz Sikora odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 15 – 18 marca 2022 roku.

Opublikowano 14 marca 2022 roku:

 • Dr Anna Burzyńska odwołuje dyżur w dniu 16 marca 2022 roku i wykład w dniu 18 marca 2022 roku.
 • Dr Michalina Kmiecik odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 14 – 25 marca 2022 roku.
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji WRSS WP UJ Martyna Zielińska przenosi jednorazowo dyżur w tryb zdalny na platformę MS Teams w dniu 14 marca 2022 roku.

Opublikowano 10 marca 2022 roku:

 • Dr Agnieszka Wanicka odwołuje zajęcia w dniu 16 marca 2022 roku.
 • Dr Karolina Kwak odwołuje zajęcia w dniach 10 – 16 marca 2022 roku.
 • Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek prof. UJ odwołuje zajęcia w dniu 11 marca 2022 roku.

Opublikowano 9 marca 2022 roku:

 • Prof. dr hab. Magdalena Popiel odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 9 – 11 marca 2022 roku.

Opublikowano 8 marca 2022 roku:

 • Dr Tomasz Jelonek odwołuje dyżur z powodu innych obowiązków służbowych w dniu 10 marca 2022 roku.

Opublikowano 7 marca 2022 roku:

 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji WRSS WP UJ Martyna Zielińska odwołuje dyżur w dniu 7 marca 2022 roku.

Opublikowano 2 marca 2022 roku:

 • Dr Bogdan Zemanek odwołuje zajęcia dla obu grup: zajęcia Patrząc na Chiny i Stosunki polsko-chińskie (dla studentów chińskich) w dniu 3 marca 2022 roku.

Opublikowano 1 marca 2022 roku:

 • Dr Iwona Boruszkowska odwołuje zajęcia w dniach 1 – 2 marca 2022 roku.
 • Prof. dr hab. Magdalena Popiel odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 1 – 7 marca 2022 roku.

Opublikowano 24 lutego 2022 roku:

 • Dr Ewa Modzelewska-Opara odwołuje zajęcia w dniu 25 lutego 2022 roku.

Opublikowano 23 lutego 2022 roku:

 • Mgr Aleksandra Stodolna odwołuje pierwsze zajęcia z przekładu audiowizualnego w dniu 25 lutego 2022 roku.

Opublikowano 21 lutego 2022 roku:

 • Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 25 lutego 2022 roku – 6 marca 2022 roku.

Opublikowano 15 lutego 2022 roku:

 • Dr Barbara Żebrowska-Mazur odwołuje zajęcia Kultura języka dla grupy 3 i grupy 8 w dniu 25 lutego 2022 roku.

Opublikowano 10 lutego 2022 roku:

 • Dr hab. Maciej Rak prof. UJ będzie dyżurował na MS Teams od godz. 13.00 do 14.00 (zamiast godz. 10.00 – 11.00) w dniu 23 lutego 2022 roku.
 • Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. Małgorzata Sokalska informuje, że jej dyżur odbędzie się od godz. 11.00 do 12.00 w dniu 14 lutego 2022 roku.

Opublikowano 26 stycznia 2022 roku:

 • Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba odwołuje dyżur w dniu 28 stycznia 2022 roku.

Opublikowano 21 stycznia 2022 roku:

 • Dr Agnieszka Wanicka odwołuje zajęcia w dniach 25 – 26 stycznia 2022 roku.
 • Dr hab. Ewa Bal prof. UJ informuje, że zajęcia z Modeli badań performatycznych zostają przeniesione z dnia 21 stycznia 2022 roku na 24 stycznia 2022 roku i odbędą się w Muzeum Historii Krakowa w Fabryce Schindlera.

Opublikowano 19 stycznia 2022 roku:

 • Dr hab. Iwona Puchalska prof. UJ odwołuje dyżur w dniu 20 stycznia 2022 roku.

Opublikowano 17 stycznia 2022 roku:

 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji WRSS WP UJ Martyna Zielińska odwołuje dyżur w dniu 17 stycznia 2022 roku.

Opublikowano 12 stycznia 2022 roku:

 • Mgr Agnieszka Handzel odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 13 stycznia 2022 roku.
 • Mgr Agnieszka Handzel odwołuje dyżur i zajęcia w dniu 20 stycznia 2022 roku.
 • Mgr Agnieszka Handzel odwołuje zajęcia z Dydaktyki literatury i języka polskiego w szkole podstawowej w dniu 21 stycznia 2022 roku.

Opublikowano 11 stycznia 2022 roku:

 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Kultury WRSS WP UJ Paweł Binkowski przeprowadzi dyżur w trybie zdalnym w dniu 11 stycznia 2022 roku.

Opublikowano 10 stycznia 2022 roku:

 • Sekretarzyni WRSS WP UJ Patrycja Lippa odwołuje dyżur w dniu 12 stycznia 2022 roku.

Opublikowano 5 stycznia 2022 roku:

 • Dr Michał Koza odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 5 – 7 stycznia 2022 roku.

Opublikowano 3 stycznia 2022 roku:

 • Mgr Tomasz Dziki odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 3 stycznia 2022 roku.
 • Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 3 – 16 stycznia 2022 roku.

Opublikowano 21 grudnia 2021 roku:

 • Mgr Tomasz Dziki odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 21 grudnia 2021 roku – 2 stycznia 2022 roku.

Opublikowano 20 grudnia 2021 roku:

 • Dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz prof. UJ odwołuje zajęcia w dniach 20 – 21 grudnia 2021 roku.
 • Mgr Bogusław Wajzer odwołuje zajęcia z Nauk pomocniczych zaplanowane w trybie zdalnym w dniu 20 grudnia 2021 roku, dotyczy zarówno grupy nr 1 (godz. 16:45-18:15), jak i grupy nr 2 (18:30-20:00).

Opublikowano 17 grudnia 2021 roku:

 • Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 20 – 31 grudnia 2021 roku.

Opublikowano 16 grudnia 2021 roku:

 • Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek prof. UJ odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 16 – 17 grudnia 2021 roku.
 • Prof. dr hab. Andrzej Waśko odwołuje zajęcia w dniu 20 grudnia 2021 roku.

Opublikowano 15 grudnia 2021 roku:

 • Dr hab. Marek Dębowski prof. UJ odwołuje dyżur w dniu 16 grudnia 2021 roku.

Opublikowano 14 grudnia 2021 roku:

 • Mgr Justyna Wysocka odwołuje zajęcia w dniu 14 grudnia 2021 roku.
 • Prof. dr hab. Albert Gorzkowski odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 16 – 17 grudnia 2021 roku.
 • Mgr Tomasz Dziki odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 14 – 20 grudnia 2021 roku.

Opublikowano 13 grudnia 2021 roku:

 • Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba odwołuje zajęcia w dniu 13 grudnia 2021 roku.
 • Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 13 – 14 grudnia 2021 roku.
 • Dr Tomasz Jelonek odwołuje zajęcia Kultura języka polskiego w dniu 13 grudnia 2021 roku.
 • Dr Renata Gadamska-Serafin przenosi zajęcia z czwartku 16 grudnia 2021 roku (godz. 18:30-20:00) na środę 15 grudnia 2021 roku o godz. 14:00. Odbędą się one w trybie online (MS Teams).

Opublikowano 10 grudnia 2021 roku:

 • Mgr Dezydery Barłowski odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 10 grudnia 2021 roku.

Opublikowano 9 grudnia 2021 roku:

 • Dr Iwona Boruszkowska odwołuje dyżur i zajęcia w dniu 15 grudnia 2021 roku.
 • Dr hab. Iwona Puchalska prof. UJ odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 9 grudnia 2021 roku.
 • Dr Michalina Kmiecik przeprowadzi zajęcia w trybie zdalnym w dniu 10 grudnia 2021 roku.
 • Prof. dr hab. Wojciech Ligęza przeprowadzi wykład Poeci i poetyka. Lektura wierszy z lat 1956-1989 w trybie zdalnym, poprzez MS Teams, w dniu 13 grudnia 2021 roku.

Opublikowano 8 grudnia 2021 roku:

 • Dr Barbara Kaszowska-Wandor odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 8-10 grudnia 2021 roku.

 • Dr hab. Ewa Bal prof. UJ odwołuje zajęcia w dniu 9 grudnia 2021 roku.

Opublikowano 7 grudnia 2021 roku:

 • Mgr Rafał Mazur odwołuje zajęcia w dniu 9 grudnia 2021 roku.

Opublikowano 6 grudnia 2021 roku:

 • Prof. dr hab. Gabriela Matuszek-Stec odwołuje dyżur w dniu 7 grudnia 2021 roku.
 • Prof. dr hab. Andrzej Waśko odwołuje zajęcia w dniu 6 grudnia 2021 roku.
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji WRSS WP UJ Martyna Zielińska przeprowadzi dyżur w trybie zdalnym, poprzez MS Teams, w dniu 6 grudnia 2021 roku.
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Kultury WRSS WP UJ Paweł Binkowski przeprowadzi dyżury w trybie zdalnym, poprzez MS Teams, w dniach 6 grudnia 2021 roku – 9 stycznia 2022 roku.

Opublikowano 3 grudnia 2021 roku:

 • Prof. dr hab. Wojciech Ligęza odwołuje wykład Poeci i poetyka, w sali numer 8, w dniu 6 grudnia 2021 roku o godz. 13.15.

Opublikowano 2 grudnia 2021 roku:

 • Dr Karolina Górniak-Prasnal odwołuje zajęcia w dniu 2 grudnia 2021 roku.

Opublikowano 1 grudnia 2021 roku:

 • Prof. dr hab. Magdalena Popiel odwołuje zajęcia w dniu 2 grudnia 2021 roku.
 • Dr Wojciech Ryczek odwołuje zajęcia w dniu 2 grudnia 2021 roku.
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych WRSS WP UJ Natalia Jaworska przeprowadzi dyżur w trybie zdalnym, poprzez MS Teams, w dniu 2 grudnia 2021 roku. Kod do zespołu MS Teams: ycly2h8

Opublikowano 30 listopada 2021 roku:

Opublikowano 29 listopada 2021 roku:

 • Dr hab. Iwona Puchalska prof. UJ odwołuje dyżur i zajęcia w dniach 1 grudnia 2021 roku (seminarium magisterskie) i 2 grudnia 2021 roku (literatura powszechna XX wieku).

 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Kultury WRSS WP UJ Paweł Binkowski przeprowadzi dyżur w trybie zdalnym, poprzez MS Teams, w dniu 30 listopada 2021 roku.
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji WRSS WP UJ Martyna Zielińska odwołuje dyżur w dniu 29 listopada 2021 roku.
 • Prof. dr hab. Zofia Zarębianka odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 29 listopada 2021 roku – 3 grudnia 2021 roku.

Opublikowano 28 listopada 2021 roku:

 • Przwodniczący WRSS WP UJ Bartłomiej Mikołajczyk odwołuje dyżur w dniu 29 listopada 2021 roku z powodu choroby.

Opublikowano 26 listopada 2021 roku:

 • Dr hab. Paweł Bukowiec prof. UJ odwołuje zajęcia „Poetyka z elementami teorii literatury” w dniach 1, 8 i 15 grudnia 2021 roku. Zajęcia zostaną odrobione po 19 grudnia 2021 roku.

 • Dr hab. Paweł Bukowiec prof. UJ odwołuje zajęcia „Poetyka z elementami teorii literatury” w dniach 3, 10 i 17 grudnia 2021 roku. Zajęcia zostaną odrobione zdalnie (MS Teams) w dniach 8, 15 i 22 grudnia 2021 roku o godz. 18.30.

 • Dr hab. Paweł Bukowiec prof. UJ odwołuje wykład „Literatura porównawcza: Pisarstwo polskich Żydów” w dniach 3, 10 i 17 grudnia 2021 roku.
 • Dr hab. Jakub Momro prof. UJ przeprowadzi w trybie zdalnym wszystkie zajęcia i konsultacje w dniach 29 listopada 2021 roku – 2 grudnia 2021 roku.

 • Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. Małgorzata Sokalska odwołuje zajęcia w dniu 1 grudnia 2021 roku oraz dyżur w dniu 2 grudnia 2021 roku.

Opublikowano 25 listopada 2021 roku:

 • Dr Michalina Kmiecik przeprowadzi zajęcia w trybie zdalnym w dniu 26 listopada 2021 roku.
 • Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel odwołuje swój dyżur w dniu 29 listopada 2021 roku.

Opublikowano 24 listopada 2021 roku:

 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej WRSS WP UJ Anna Dołba odwołuje dyżur w dniu 24 listopada 2021 roku.

Opublikowano 23 listopada 2021 roku:

 • Prof. dr hab. Zofia Zarębianka odwołuje zajęcia w dniach 23-26 listopada 2021 roku.
 • Dr Ewa Nowak odwołuje zajęcia w dniu 24 listopada 2021 roku.
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Mobilności WRSS WP UJ Rafał Borowy odwołuje dyżur w dniu 23 listopada 2021 roku.

Opublikowano 22 listopada 2021 roku:

 • Dr Anna Chudzik odwołuje zajęcia w dniu 25 listopada 2021 roku od godz. 9.45. Zajęcia o godz. 8.00 odbędą się wyjątkowo w trybie zdalnym (MS Teams). Dyżur w dniu 26 listopada 2021 roku zostaje przesunięty na godz. 13.00.

Opublikowano 19 listopada 2021 roku:

 • Dr hab. Olga Płaszczewska prof. UJ odwołuje zajęcia do dnia 30 listopada 2021 roku.

Opublikowano 18 listopada 2021 roku:

 • Dr Karina Jarzyńska odwołuje wykład w dniu 18 listopada 2021 roku o godz. 9.45.
 • Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel odwołuje swój dyżur w dniu 22 listopada 2021 roku.

Opublikowano 17 listopada 2021 roku:

 • Dr Jakub Pstrąg odwołuje zajęcia w dniu 25 listopada 2021 roku.

Opublikowano 16 listopada 2021 roku:

 • Dr Tomasz Jelonek zmienia godziny dyżurowania w dniu 17 listopada 2021 roku na godz. 10.15-11.15.
 • Dr hab. Ewa Bal prof. UJ odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 16-19 listopada 2021 roku.
 • Dr hab. Jakub Momro prof. UJ odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 18 listopada 2021 roku.
 • Dr Olga Szmidt odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 16-25 listopada 2021 roku.

Opublikowano 15 listopada 2021 roku:

 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji WRSS WP UJ Martyna Zielińska odwołuje dyżur w dniu 15 listopada 2021 roku.
 • Dr hab. Jakub Momro odwołuje zajęcia w dniu 15 listopada 2021 roku.

 • Dr hab. Mateusz Skucha odwołuje zajęcia w dniu 15 listopada 2021 roku.

 • Dr Andrzej Staniszewski odwołuje zajęcia w dniu 15 listopada 2021 roku i dyżur w dniu 17 listopada 2021 roku.
 • Dr Renata Gadamska-Serafin odwołuje zajęcia w dniu 16 listopada 2021 roku (15:00-18.15) oraz w dniu 18 listopada 2021 roku (18.30-20:00).

Opublikowano 10 listopada 2021 roku:

 • Dr hab. Anna Pekaniec przenosi dyżur z dnia 16 listopada 2021 roku na dzień 15 listopada 2021 roku (godz. 16.45-17.30, konieczny wcześniejszy kontakt mailowy).
 • Dr Anna Burzyńska odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 15-19 listopada 2021 roku.

 • Prof. dr hab. Anna Łebkowska odwołuje zajęcia w dniu 15 listopada 2021 roku. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 18 listopada 2021 roku o godz. 20:00.

Opublikowano 9 listopada 2021 roku:

 • Dr Michalina Kmiecik odwołuje zajęcia w dniach 9-10 listopada 2021 roku.
 • Dr hab. Olga Płaszczewska prof. UJ odwołuje zajęcia w dniach 9-18 listopada 2021 roku.

 • Sekretarzyni WRSS WP UJ Patrycja Lippa odwołuje dyżur w dniu 10 listopada 2021 roku.

Opublikowano 8 listopada 2021 roku:

 • Dr Sylwia Przęczek-Kisielak odwołuje zajęcia w dniu 8 listopada 2021 roku.

Opublikowano 5 listopada 2021 roku:

 • Dr hab. Maciej Rak prof. UJ odwołuje zajęcia w dniu 10 listopada 2021 roku.
 • Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel odwołuje dyżur w dniu 8 listopada 2021 roku z powodu innych obowiązków służbowych.

Opublikowano 4 listopada 2021 roku:

 • Dr hab. Anna Pekaniec przenosi swój dyżur z dnia 9 listopada 2021 roku na dzień 8 listopada 2021 roku o godzinie 16.45-17.30.
 • Dr hab. Olga Płaszczewska prof. UJ odwołuje zajęcia i dyżur (zdalny) w dniach 4-10 listopada 2021 roku.
 • Mgr Magdalena Moskal odwołuje zajęcia z I rokiem edytorstwa z „Organizacji i marketingu w wydawnictwie” w dniu 4 listopada 2021 roku.
 • Dr hab. Marcin Kościelniak odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 8-10 listopada 2021 roku.

Opublikowano 3 listopada 2021 roku:

 • Dr Jakub Pstrąg odwołuje zajęcia w dniach 3 i 4 listopada 2021 roku.
 • Dr hab. Ewa Bal prof. UJ przekłada seminarium magisterskie w dniu 4 listopada 2021 roku na godz. 19.00, seminarium odbędzie się online (MS Teams), a wykład „Performatyka (…)” odbędzie się również online w dniu 8 listopada 2021 roku o godz. 9.45.
 • Prof. dr hab. Anna Łebkowska odwołuje zajęcia w dniu 4 listopada 2021 roku.

Opublikowano 2 listopada 2021 roku:

 • Dr Jakub Koryl  odwołuje zajęcia w dniu 3 listopada 2021 roku.
 • Dr hab. Monika Świerkosz przeprowadzi zajęcia (teoria literatury, 9.45-11.15) i późniejszy dyżur (11.30-12.30) w dniu 3 listopada 2021 roku w trybie zdalnym na MS Teams.
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych WRSS WP UJ Natalia Jaworska odwołuje dyżur w dniu 4 listopada 2021 roku.

Opublikowano 29 października 2021 roku:

 • Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek prof. UJ odwołuje zajęcia w dniu 29 października 2021 roku.
 • Dr Maria Kobielska odwołuje zajęcia z Kultury polskiej XXI wieku w dniu 9 listopada 2021 roku.

Opublikowano 27 października 2021 roku:

 • Prof. dr hab. Zofia Zarębianka odwołuje zajęcia w dniu 28 października 2021 roku o godz. 11.30.

Opublikowano 26 października 2021 roku:

 • Dr Lidia Grzybowska odwołuje zajęcia w dniu 27 października 2021 roku.
 • Dr hab. Iwona Puchalska prof. UJ odwołuje seminarium magisterskie w dniu 27 października 2021 roku, seminarium zostanie odpracowane w dniu 5 listopada 2021 roku w formie zdalnej o godzinie 19.00.

Opublikowano 25 października 2021 roku:

 • Dr hab. Jakub Momro prof. UJ odwołuje wszystkie zajęcia i dyżury w dniach od 25 do 29 października 2021 roku.
 • Dr hab. M. Mycawka prof. UJ odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 25 i 26 października 2021 roku.
 • Dr hab. Dorota Siwor odwołuje zajęcia w dniu 25 października 2021 roku.
 • Dr Tomasz Jelonek odwołuje dyżur w dniu 27 października 2021 roku.

Opublikowano 22 października 2021 roku:

 • Dr Elżbieta Piątek odwołuje zajęcia w dniu 22 października 2021 roku.
 • Mgr Tomasz Dziki odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 25 października 2021 roku.

Opublikowano 21 października 2021 roku:

 • Dr Agnieszka Kania odwołuje zajęcia w dniu 22 października 2021 roku.

Opublikowano 20 października 2021 roku:

 • Prof. dr hab. Ryszard Nycz odwołuje wykład „Wprowadzenie do wiedzy o kulturze” [zdalny] w dniu 22 października 2021 roku.
 • Dr Agnieszka Kania odwołuje zajęcia z pragmatyki w dniu 21 października 2021 roku.

Opublikowano 19 października 2021 roku:

 • Mgr Tomasz Dziki odwołuje zajęcia I roku Podstawy Edytorstwa Komputerowego w dniu 20 października 2021 roku.
 • Dr hab. Andrzej Juszczyk prof. UJ odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 19 i 20 października 2021 roku.
 • Dr Maria Kobielska przekłada zajęcia z dnia 19 października 2021 roku z Kultury polskiej XXI wieku dla grupy 1 o godz. 16.45 na dzień 22 października 2021 roku w trybie zdalnym o godz. 13.15.

Opublikowano 18 października 2021 roku:

 • Dr Lidia Grzybowska odwołuje zajęcia w dniach 20 i 22 października 2021 roku.
 • Prof. dr hab. Wojciech Ligęza odwołuje zajęcia w dniu 25 października 2021 roku.
 • Dr Jakub Koryl odwołuje zajęcia w dniach 19 i 20 października 2021 roku.
 • Prof. dr hab. Maciej Urbanowski odwołuje zajęcia w dniu 22 października 2021 roku.
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Kultury WRSS WP UJ Paweł Binkowski przenosi dyżur w dniu 19 października 2021 roku na godz. 14.00-15.00.
 • Przwodniczący WRSS WP UJ Bartłomiej Mikołajczyk odwołuje dyżur w dniu 25 października 2021 roku z powodu uczestnictwa w posiedzeniu Senatu UJ.

Opublikowano 15 października 2021 roku:

 • Dr Lidia Grzybowska odwołuje zajęcia w dniu 15 października 2021 roku.
 • Dr Katarzyna Deja odwołuje zajęcia w dniu 21 października 2021 roku o godz. 15,00.
 • Dr Beata Drabik odwołuje zajęcia w dniach 18 i 20 października 2021 roku.

Opublikowano 14 października 2021 roku:

 • Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba odwołuje wykład z Historii książki w dniu 15 października 2021 roku.
 • Prof. dr hab. Marek Dębowski odwołuje zajęcia i dyżury od dnia 21 października 2021 roku do dnia 5 listopada 2021 roku.

 • Dr Kinga Siewior odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 15 października 2021 roku.

Opublikowano 13 października 2021 roku:

 • Dr Michał Czerenkiewicz odwołuje zajęcia w dniu 13 października 2021 roku.
 • Dr Ewa Modzelewska-Opara odwołuje zajęcia w dniach 14 i 15 października 2021 roku.
 • Dr Agnieszka Dauksza odwołuje zajęcia w dniach 14 i 15 października 2021 roku.

Opublikowane 12 października 2021 roku:

 • Dr Beata Drabik odwołuje zajęcia w dniu 12 października 2021 roku.
 • Prof. dr hab. Grażyna Matuszek-Stec odwołuje seminarium i dyżur w dniu 12 października 2021 roku.
 • Dr Olga Szmidt odwołuje zajęcia w dniach 12 i 13 października 2021 roku.

Opublikowane 11 października 2021 roku:

 • Dr hab Mirosława Sagan-Bielawa prof. UJ odwołuje zajęcia w dniu 14 października 2021 roku.
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Szturc odwołuje zajęcia w dniu 20 października 2021 roku.
 • Dr Iwona Boruszkowska odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 12 i 13 października 2021 roku.
 • Dr hab. Elżbieta Rybicka prof. UJ odwołuje zajęcia w dniu 12 października 2021 roku.

Opublikowane 7 października 2021 roku:

 • Prof. dr hab. Anna Łebkowska w dniu 7 października 2021 roku odwołuje zajęcia dla: 1 rok II stopnia PAK z Literatury w perspektywie antropologii kultury oraz rok I Kulturoznawstwo wykład Wprowadzenie do antropologii kultury.

 • Dr Michał Czerenkiewicz odwołuje zajęcia w dniu 7 października 2021 roku.

Opublikowane 6 października 2021 roku:

 • Dr Iwona Boruszkowska odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 6 października 2021 roku.

 • Dr Beata Ziajka odwołuje zajęcia w dniach 7 i 14 października 2021 roku.
 • Dr hab. Anna Pekaniec przenosi dyżur z dnia 12 października 2021 roku na dzień 11 października 2021 roku od 16.45 do 17.30.
 • Dr Alicja Fidowicz odwołuje zajęcia w dniu 12 października 2021 roku.

Opublikowane 5 października 2021 roku:

 • Dr T. Jelonek informuje, że jego dyżury rozpoczną się od 13 października br. 

 • Prof. dr hab. R. Nycz odwołuje wykład 8.10 z Wprowadzenia do wiedzy o kulturze. 
  Pierwszy wykład z Wprowadzenia do wiedzy o kulturze odbędzie się 15 października.

 • Prof. dr hab. Artur Tajber informuje, że pierwsze zajęcia ze Sztuki performane’u odbędą się 11 października br. (poniedziałek).

 • Dr hab. T. Kunz odwołuje wszystkie zajęcia w dniach 7 i 8 października br. z powodu udziału w konferencji naukowej.

 • P. Prodziekan ds. dydaktycznych, dr hab. Małgorzata Sokalska odwołuje wszystkie zajęcia i dyżur w dniu 7 października br.

 • Dr Jurczyńska-Kłosok odwołuje zajęcia i dyżur w środę 6 października oraz zajęcia w czwartek 7 października i w czwartek 14 października.

Opublikowane 20 września 2021 r.:

 • Dziekan dr hab. prof. UJ J. Fazan odwołuje swój dyżur w dniu 23 września br

Opublikowane 13 września 2021r.:

 • Prof. dr hab. A. Czabanowska-Wróbel odwołuje dyżur w dniu 13 września br., w razie potrzeby sugerowany jest kontakt mailowy.