Nieobecności pracowników naukowych

Tutaj znajdziesz informacje na temat nieobecności pracowników naukowych Wydziału Polonistyki UJ, czyli odwołanych zajęciach i dyżurach. Informacje spływają do WRSS z dziekanatu przez cały dzień, dlatego doradzamy bieżące sprawdzanie strony. Nieobecności odnajdziecie również na tablicach na ul. Gołębiej 16 przy dziekanacie.

Dyżury Collegium dziekańskiego
Informacje o nieobecnościach pracówników naukowych

Opublikowane 20 września 2021 r.:

  1. Dziekan dr hab. prof. UJ J. Fazan odwołuje swój dyżur w dniu 23 września br.

 

Opublikowane 13 września 2021r.:

  1. Prof. dr hab. A. Czabanowska-Wróbel odwołuje dyżur w dniu 13 września br., w razie potrzeby sugerowany jest kontakt mailowy.