Nieobecności pracowników naukowych

Na tej stronie odnjadziecie informacje na temat nieobecnosci pracowników naukowych Wydziału Polonistyki UJ. Informacje spływają do WRSS z dziekanatu na bieżąco. Informacje o nieobecnościach odnajdziecie również na tablicach na ul. Gołębiej 16.

Aktualne informacje o godzinach dyżurów Collegium Dziekańskiego odnajdziecie pod adresem: https://tiny.pl/742s7

Opublikowano 20 października 2020:

  1. Dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ odwołuje zajęcia, seminarium i dyżur do 23 X 2020.
  2. Dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ zamienia dzisiejszy dyżur na zdalny na MS Teams.

Opublikowano 19 października 2020:

  1. Dr hab. Iwona Puchalska odwołuje zajęcia i dyżury od 19 X – 23 X 2020.
  2. Dr Tomasz Jelonek odwołuje dyżur 21 X 2020 z powodu innych obowiązków służbowych.
  3. Dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ odwołuje wszystkie zajęcia i dyżury od 19 X- 31 X 2020r.
  4. Dr Anna Taszycka odwołuje w najbliższą środę tj. 21.10  zajęcia z krytyki filmowej.
  5. Dr hab. Olga Płaszczewska, prof. UJ swój dyżur zdalny 20 X odbędzie o godz. 16.00 (zamiast 11.30).

Opublikowano 15 października 2020:

  1. Dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ odwołuje dzisiejsze zajęcia z powodu choroby.
  2. Dr hab. Beata Kalęba odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 15 X 2020, z powodu choroby.
  3. Dziekan dr hab. Małgorzata Sokalska zmienia godziny dyżuru 19 X 2020.