Nieobecności pracowników naukowych

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat nieobecności pracowników naukowych Wydziału Polonistyki UJ. Informacje spływają do WRSS z dziekanatu na bieżąco. Nieobecności odnajdziecie również na tablicach na ul. Gołębiej 16 przy dziekanacie. Aktualne godziny dyżurów Collegium Dziekańskiego wraz z bieżącymi zmianami odnajdziecie pod adresem: https://bit.ly/33Vz8Ji.

Informacje o nieobecnościach

Opublikowano 22 czerwca 2021 roku:

 1. Dr Tomasz Jelonek informuje, że 25 czerwca 2021 roku zmienia dyżur z godziny 14.00 na godz. 15.00. Dyżur będzie trwał od 15.00 do 16.00 na platformie MS Teams.

Opublikowano 9 czerwca 2021 roku:

 1. Dr Tomasz Jelonek informuje, że dodatkowe, nieobowiązkowe ćwiczenia z gramatyki opisowej języka polskiego dla I roku (studia I stopnia) polonistyki antropologiczno-kulturowej oraz edytorstwa (grupy: I, II, III, IV i VI) odbędą się 11 czerwca 2021 roku w godz. od 17.15 do 18.15 na platformie MS Teams (zespół: Konsultacje – dr Tomasz Jelonek).

Opublikowano 8 czerwca 2021 roku:

 1. Dr Tomasz Jelonek informuje, że dodatkowe, nieobowiązkowe ćwiczenia z gramatyki języka polskiego dla I roku (studia I stopnia) polonistyki-komparatystyki (grupa nr 3) odbędą się 11 czerwca 2021 roku w godz. od 16.00 do 17.00 na platformie MS Teams.

Opublikowano 31 maja 2021 roku:

 1. Dr hab. Jakub Momro odwołuje swój dyżur w dniu 31 maja 2021 roku.

Opublikowano 11 maja 2021 roku:

 1. Dr Olga Szmidt odwołuje wszystkie zajęcia i konsultacje w dniu 11 maja 2021 roku z powodów zdrowotnych.
 2. Dr Kinga Siewior odwołuje wszystkie zajęcia i dyżur do końca tygodnia, tj.  do 14 maja 2021 roku.
 3. Prof. dr hab. Bogusław Dopart odwołuje swój dyżur w dniu 11 maja 2021 roku.
 4. Prof. dr hab. Bogusław Dopart informuje, że seminarium o godz. 11:30 dnia 11 maja 2021 roku zostaje przeniesione na 13 maja 2021 roku (czwartek) o tej samej porze (11:30).

Opublikowano 7 maja 2021 roku:

 1. Prof. dr hab. Olga Płaszczewska odwołuje swój dyżur w dniu 11 maja 2021 roku.

Opublikowano 6 maja 2021 roku:

 1. Prof. dr hab. Halina Kurek odwołuje seminarium w dniu 11 maja 2021 roku.

Opublikowano 5 maja 2021 roku:

 1. Dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok odwołuje zajęcia w dniu 5 maja 2021 roku.

Opublikowano 30 kwietnia 2021 roku:

 1. Dr Anna Róża Burzyńska odwołuje zajęcia w dniu 6 maja 2021 roku.

Opublikowano 26 kwietnia 2021 roku:

 1. Prof. dr hab. Halina Kurek odwołuje seminarium w dniu 27 kwietnia 2021 roku o godz. 11.30.

Opublikowano 30 marca 2021 roku:

 1. Dr Tomasz Jelonek  odwołuje dyżur z powodu innych obowiązków służbowych w dniu 7 kwietnia 2021 roku.

Opublikowano 29 marca 2021 roku:

 1. Dr Michał Koza w dniach 29-30 marca 2021 roku odwołuje zajęcia.

Opublikowano 24 marca 2021 roku:

 1. Dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz odwołuje zajęcia i dyżur do 31 marca 2021 roku.

Opublikowano 10 marca 2021 roku:

 1. Dr Urszula Pilch odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 11 -12 marca 2021 roku.

Opublikowano 5 marca 2021 roku:

 1. Dr Maria Kobielska odwołuje zajęcia do 12 marca 2021 roku.
 2. Mgr Adam Skowron odwołuje zajęcia z przedmiotu „Sztuka argumentacji” prowadzone na kierunku Język Polski w Komunikacji Społecznej w dniach 9 – 11 marca 2021 roku.

Opublikowano 3 marca 2021 roku:

 1. Mgr Mateusz Witkowski odwołuje zajęcia w dniu 3 marca 2021 roku o godz. 11.30, przedmiot: muzyka popularna, kierunek: krytyka literacka.
 2. Dr Andrzej Staniszewski odwołuje dyżur w dniu 3 marca 2021 roku.

Opublikowano 2 marca 2021 roku:

 1. Dr Tomasz Jelonek informuje, że 2 marca 2021 roku organizuje dodatkowy dyżur dla studentów polonistyki-komparatystyki (gramatyka języka polskiego, I rok, studia I st., grupa nr 3) w godz. od 16.00 do 16.30.
 2. Dr Olga Szmidt odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 2 marca 2021 roku.
 3. Dr Beata Drabik odwołuje zajęcia w dniu 2 marca 2021 roku.
 4. Mgr Rafał Mazur odwołuje w dniu 3 marca 2021 roku zajęcia z warsztatów sprawności językowej w obu prowadzonych grupach. Zajęcia będą odrobione w terminie ustalonym później.

Opublikowano 1 marca 2021 roku:

 1. Dr hab. Jakub Momro, prof. UJ odwołuje dyżur w dniu 1 marca 2021 roku.

Opublikowano 26 lutego 2021 roku:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Waśko odwołuje w poniedziałek 1 marca 2021 roku zajęcia (opcje) o godzinie 11:30 i 13:15. Bez zmian odbędzie się seminarium o godzinie 16:45 w tym samym dniu.
 2. Mgr Rafał Mazur odwołuje zajęcia z gramatyki historycznej języka polskiego w poniedziałek 1 marca 2021 roku o godzinie 11:30 (grupa nr 2).

Opublikowano 25 lutego 2021 roku:

 1. Dr hab. Paweł Bukowiec odwołuje swój dyżur i zajęcia w dniach 25 lutego i 26 lutego 2021 roku.

Opublikowano 24 lutego 2021 roku:

 1. Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek odwołuje zajęcia w dniach 25 lutego i 26 lutego 2021 roku.
 2. Dr Maria Kobielska odwołuje wszystkie zajęcia od dziś 24 lutego do 5 marca 2021 roku.

Opublikowano 23 lutego 2021 roku:

 1. Dr Zofia Kubiszyn-Mędrala odwołuje zajęcia w dniu 25 lutego 2021 roku.

Opublikowano 22 lutego 2021 roku:

 1. Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz odwołuje zajęcia w dniu 25 lutego 2021 roku.

Opublikowano 18 lutego 2021 roku:

 1. Dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok odwołuje zajęcia w dniu 25 lutego 2021 roku.

Opublikowane 19 stycznia 2021 roku:

 1. Dr hab. prof. UJ Olga Płaszczewska odwołuje swój dyżur w dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia 2021 roku, zajęcia odbywają się normalnie.

Opublikowane 18 stycznia 2021 roku:

 1. Prof. dr hab. Jolanta Antas od dzisiaj tj. 18 stycznia 2021 roku do 22 stycznia 2021 roku włącznie, odwołuje wszystkie zajęcia z powodu choroby.
 2. Dr hab. Jakub Momro, prof. UJ odwołuje dyżur w dniu 18 stycznia 2021 roku.

Opublikowano 12 stycznia 2021:

 1. Dr Olga Szmidt odwołuje wszystkie zajęcia i konsultacje w tym tygodniu (do 15 stycznia 2021 roku włącznie) z powodu choroby.

Opublikowano 8 stycznia 2021:

 1. Dr hab. Paweł Bukowiec odwołuje wszystkie zajęcia w dniu 8 stycznia.

Opublikowane 18 grudnia 2020:

 1. Dr Anna Chudzik odbędzie konsultacje na platformie MS Teams w dniu 3 lutego 2021 roku (środa) w godz. 9.00 – 11.00 oraz w dniu 4 lutego 2021 roku (czwartek) w godz. 8.00 – 9.00.

Opublikowane 17 grudnia 2020:

 1. Mgr Tomasz Dziki z powodu choroby odwołuje zajęcia w dniu 18 grudnia 2020 roku (piątek) z grupami PEK 3, PEK 4 i Skład 2. Grupa Skład 2 odrobi je we wtorek 22 grudnia 2020 roku.

Opublikowane 11 grudnia 2020:

 1. Dr Tomasz Jelonek informuje, że 14 grudnia 2020 roku organizuje dodatkowy dyżur dla studentów polonistyki-komparatystyki (gramatyka języka polskiego, I rok, studia I st., grupa nr 3) w godz. od 19.30 do 20.00.
 2. Dr Magdalena Komorowska odwołuje zajęcia w dniach 11 grudnia 2020 roku oraz 14 grudnia 2020 roku z powodu choroby.

Opublikowane 3 grudnia 2020:

 1. Mgr Karolina Górniak-Prasnal odwołuje zajęcia 9 grudnia 2020 roku o 11.30 i o 13.15. Studenci są proszeni o dołączenie do innych grup ćwiczeniowych lub przyjście na dodatkowe spotkanie online 9 grudnia 2020 roku o 16.45.
 2. Mgr Karolina Górniak-Prasnal informuje, że 10 grudnia 2020 roku dyżur online zostaje przeniesiony z godz. 16.45 na godz. 15.00.
 3. Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek, prof. UJ odwołuje zajęcia w dniu dzisiejszym tj. 3 grudnia 2020 roku i jutro tj. 4 grudnia 2020 roku z powodu choroby.

Opublikowane 30 listopada 2020:

 1. Dr Tomasz Jelonek odwołuje wszystkie zajęcia 8 grudnia 2020 roku (wtorek) z powodu udziału w konferencji naukowej.

Opublikowane 27 listopada 2020:

 1. Dr Izabela Kraśnicka odwołuje zajęcia dwóch czwartkowych grup przedmiotu „Zachowania asertywne w procesie komunikacji”, 3 grudnia 2020 roku, godz. 9.45-11.15 oraz 15.00-16.30.

Opublikowane 26 listopada 2020:

 1. Dr Anna Chudzik odwołuje zajęcia 3 grudnia 2020 (czwartek) w związku z udziałem w konferencji naukowej.

Opublikowane 25 listopada 2020:

 1. Dr Tomasz Jelonek informuje, że w tym tygodniu jego dyżur odbędzie się wyjątkowo we czwartek 26 listopada 2020 roku w godz. od 12.30 do 14.00 (platforma MS Teams).
 2. Dr Tomasz Jelonek informuje, że ćwiczenia z 25 listopada 2020 roku (środa) z gramatyki języka polskiego dla I roku (studia I stopnia) polonistyki-komparatystyki (grupa nr 3) zostaną odrobione 27 listopada 2020 roku (piątek, godz. 16.30-18.00).
 3. Dr Tomasz Jelonek informuje, że ćwiczenia z 25 listopada 2020 roku (środa) z gramatyki opisowej języka polskiego dla I roku (studia I stopnia) polonistyki antropologiczno-kulturowej (grupa nr 3) zostaną także odrobione 27 listopada 2020 roku (piątek, godz. 18.15-19.45).
 4. Prof. dr hab. Halina Kurek odwołuje seminaria magisterskie w dniach 1 grudnia 2020 roku i 8 grudnia 2020 roku z powodu innych obowiązków służbowych.

Opublikowane 24 listopada 2020:

 1. Dr hab. Beata Kalęba odwołuje zajęcia i dyżury 24 oraz 26 listopada 2020 roku.

Opublikowane 23 listopada 2020:

 1. Dr Tomasz Jelonek odwołuje wszystkie zajęcia oraz dyżur 25 listopada 2020 r. z powodów rodzinnych. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Opublikowane 17 listopada 2020:

 1. Dr Donata Ochmann odwołuje wszystkie swoje zajęcia i dyżury do 23 listopada 2020 roku.

Opublikowane 16 listopada 2020:

 1. Dr Tomasz Jelonek informuje, że w tym tygodniu jego dyżur środowy odbędzie się wyjątkowo w piątek 20 listopada od godz. 15.30 do 17.00.
 2. Prof. dr hab. A. Waśko odwołuje dzisiejsze seminarium na kierunku Edytorstwa z powodu innych obowiązków służbowych.

Opublikowane 10 listopada 2020:

 1. Dr hab. Jakub Momro, prof. UJ informuje, że w tym tygodniu jego dyżur odbędzie się wyjątkowo w piątek 13 listopada od godz. 14.15 do 15.45.

Opublikowane 9 listopada 2020:

 1. Dr Tomasz Jelonek informuje, że dodatkowe, nieobowiązkowe ćwiczenia z gramatyki języka polskiego dla I roku (studia I stopnia) polonistyki-komparatystyki (grupa nr 3) odbędą się 13 XI 2020 r. o godz. 16.30 na platformie MS Teams.

Opublikowano 2 listopada 2020:

 1. Dr hab. J. Kiliańczyk-Zięba z powodu choroby odwołuje jutrzejsze zajęcia z II rokiem II stopnia edytorstwa.
 2. Dr hab. Jakub Momro, prof. UJ informuje, że w tym tygodniu jego dyżur odbędzie się wyjątkowo w piątek 6 listopada od godz. 14.15 do 15.45.

Opublikowano 29 października 2020:

 1. Dr Beata Ziajka odwołuje swoje zajęcia i dyżur do 30 października 2020 roku.

Opublikowano 28 października 2020:

 1. Dr Anna Taszycka odwołuje swoje dzisiejsze zajęcia ze studentami
 2. Dr hab. Marcin Kościelniak odwołuje dzisiejsze zajęcia ze studentami
 3. Dr Joanna Szewczyk odwołuje dzisiejsze zajęcia ze studentami
 4. Dr hab. Piotr Oczko, prof. UJ odwołuje dzisiejsze zajęcia ze studentami
 5. Dr hab. J. Momro prof. UJ odwołuje dyżur w dniu 29 października 2020 roku.

Opublikowano 27 października 2020:

 1. Dr M. Kmiecik odwołuje wszystkie zajęcia oraz dyżur w dn. 28 października 2020 r.
 2. Dr Katarzyna Deja odwołuje swoje zajęcia i dyżur w dniu 28 października 2020 r.

Opublikowano 26 października 2020:

 1. Mgr Sonia Gembalczyk z powodu choroby odwołuje dzisiejsze zajęcia pt. Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych.
 2. Dr Maria Kobielska odwołuje swoje zajęcia w środę 28 października br. (dwie grupy ćwiczeniowe z Kultury polskiej XXI wieku na II stopniu kulturoznawstwa).
 3. Dr Beata Ziajka odwołała zajęcia w dniu 27 października 2020 r. z powodu choroby.
 4. Prof. dr hab. Jolanta Antas odwołuje wszystkie zajęcia i dyżury od 26-30 października 2020 z powodu choroby.

Opublikowano 20 października 2020:

 1. Dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ odwołuje zajęcia, seminarium i dyżur do 23 X 2020.
 2. Dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ zamienia dzisiejszy dyżur na zdalny na MS Teams.

Opublikowano 19 października 2020:

 1. Dr hab. Iwona Puchalska odwołuje zajęcia i dyżury od 19 X – 23 X 2020.
 2. Dr Tomasz Jelonek odwołuje dyżur 21 X 2020 z powodu innych obowiązków służbowych.
 3. Dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ odwołuje wszystkie zajęcia i dyżury od 19 X- 31 X 2020r.
 4. Dr Anna Taszycka odwołuje w najbliższą środę tj. 21.10  zajęcia z krytyki filmowej.
 5. Dr hab. Olga Płaszczewska, prof. UJ swój dyżur zdalny 20 X odbędzie o godz. 16.00 (zamiast 11.30).

Opublikowano 15 października 2020:

 1. Dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ odwołuje dzisiejsze zajęcia z powodu choroby.
 2. Dr hab. Beata Kalęba odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 15 X 2020, z powodu choroby.
 3. Dziekan dr hab. Małgorzata Sokalska zmienia godziny dyżuru 19 X 2020.