FAQ Ocena Zajęć Dydaktycznych

OZD, czyli Ocena Zajęć Dydaktycznych, to seria ankiet w systemie USOS, które są dostępne do wypełnienia po każdym semestrze. W ankietach, jako osoby studiujące, oceniamy konkretne przedmioty oraz sposób ich prowadzenia przez danych prowadzących. To nasz sposób na podzielenie się opinią i realna szansa na współformowanie sposobu nauczania na naszym Wydziale! Poniżej przygotowaliśmy dla Was odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytanie o OZD. 

Na tej stronie znajdziecie również informacje o osobach, które na podstawie wypełnionych przez nas ankiet zostały wyróżnione za wysoką jakość pracy dydaktycznej na Wydziale Polonistyki.

Ankiety OZD czekają na Was w systemie USOSweb i aplikacji Mobilny USOS UJ. Obecna edycja kończy się 22 września 2021 r.

Pytania i odpowiedzi

Tak, ankiety są w pełni anonimowe. W momencie wysłania ankiety informacja o koncie, z którego została wysłana, jest oddzielana od wpisanych treści. Informacje o koncie z którego wyszła ankieta są przesyłane do bazy danych i są wykorzystywane jedynie w celu blokowania możliwości ponownego wypełnienia formularza. Wpisana treść przesyłana jest do zupełnie oddzielnej bazy danych, z której dalej trafia do osób opracowujących wyniki. Nie istnieje więc techniczna możliwość powiazania odpowiedzi z daną osobą studiującą, mimo że wypełnienie wymaga logowania do systemu USOS.

Odpowiedzi udzielone w ankietach OZD trafiają przede wszystkim do samych wykładowców, których dotyczą. Są również przesyłane do Dziekanów, Biura Doskonalenia Kompetencji (działającego przy Centrum Wsparcia Dydaktyki), będącego organizatorem OZD,  oraz jako zbiorczy raport do władz Uczelni. Po każdych dwóch edycjach (zimowej i letniej) odpowiedzi są przesyłane również do Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia, który analizuje je i przygotowuje zbiorczy raport.

Odpowiedzi z ankiet realnie wpływają na poprawę jakości kształcenia. Na ich podstawie wykładowcy wiedzą jakie elementy kursów kontynuować, które usunąć, a które zmodyfikować. Wielu prowadzących określa OZD jako ich własny egzamin, po semestrze ciężkiej pracy.

Prowadzący, którzy uzyskali najwyższe noty od swoich studiujących,  co roku są wyróżniane za jakość pracy dydaktycznej. Informacje o osobach wyróżnionych na naszym Wydziale od 2008 roku, znajdziecie w dalszej części tej strony!

Wykładowcy, których oceny są niskie, odbywają rozmowy z Dziekanami. Na rozmowach omawiane są zgłaszane przez studentów i studentki problemy, szuka się również sposobów na poprawę sytuacji. W skrajnych przypadkach na naszej Uczelni były nawet przypadki zwolnienia prowadzących, którzy utrzymywali bardzo niskie noty od swoich studentów i nie wykazywali poprawy.

Niestety jako WRSS nie mamy wpływu na datę rozpoczęcia OZD. Organizatorem jest Biuro Doskonalenia Kompetencji i to ono decyduje o okresie przeprowadzania akcji ankietowej. Wiemy, że największa część studiujących wypełnia ankiety dopiero po otrzymaniu oceny od prowadzącego i jest to dobre podejście! OZD nigdy nie trwa krócej niż do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej, tak więc możesz spokojnie zaczekać na wpisanie oceny. Najważniejsze, żeby o ankietach nie zapomnieć!

Najczęściej jest to wina bardzo niskiej frekwencji. Zdarza się, że z kilkudziesięciu uprawnionych osób, ankiety wypełnia zaledwie kilka. W takim przypadku niestety ocena nie jest miarodajna, ponieważ reprezentuje tylko wycinek osób, które uczęszczały na zajęcia. Dlatego ważna jest frekwencja w OZD!

Niektóre zmiany z powodów formalnych nie są w stanie być przeprowadzone z semestru na semestr. Nie znaczy to jednak, że zapomina się o wynikach ankiet. Są one brane pod uwagę przy układaniu programów na kolejne lata. Z tego powodu, jeżeli sam nie odczujesz zmian, pamiętaj, że za twój czas poświęcony ankietom będą wdzięczne kolejne, młodsze roczniki studiów!

Co do zasady – OZD nie służy zgłaszaniu takich sytuacji. Jeśli doświadczyłaś_eś takiej sytuacji, najlepiej jeżeli zgłosisz ją bezpośrednio do Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania UJ. Jego pracownicy powinni udzielić Ci niezbędnej pomocy, dbając przy tym o Twoje bezpieczeństwo. Oczywiście mimo to, możesz zgłosić taką sytuację również w ankiecie OZD. Pamiętaj jednak, że mimo iż od strony technicznej są one anonimowe, to podanie zbyt wielu szczegółów sytuacji w pytaniu otwartym, może zdradzić Twoją tożsamość. W przypadku, jeżeli dana sytuacja jest zgłaszana przez większą ilość osób u tego samego prowadzącego – sprawa powinna zostać przekazana automatycznie do Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania UJ. Jeżeli w związku z zaistniałą sytuacją potrzebujesz wsparcia, możesz skontaktować się również ze Studenckim Ośrodkiem Wsparcia i Adaptacji SOWA UJ. SOWA prowadzi również bezpłatny telefon wsparcia.

Frekwencja w OZD jest ważna, ponieważ tylko przy wysokim wyniku mamy, jako osoby studiujące, szanse na osiągnięcie zmian. W momencie, gdy na temat danych zajęć i prowadzących wpływa jedna lub tylko kilka ankiet, spośród np. 75 osób, które mogą ją oddać – nie są one miarodajne. Dlatego liczy się to, aby jak najwięcej osób uczęszczających na dane zajęcia wzięło udział w OZD.

Bieżącą frekwencję możesz sprawdzić tutaj: https://bit.ly/3aE1SZN. Aby uzyskać dostęp do danych, wystarczy, że zalogujesz się swoimi danymi uniwersyteckimi.

Ankiety możesz wypełnić w dwóch miejscach.

1. USOSweb – Po zalogowaniu przejdź do karty DLA STUDENTÓW, następnie wybierz ANKIETY.

2. Aplikacja Mobilny USOS UJ (AndroidIOS) – po zalogowaniu otwórz lewe górne MENU, następnie wybierz ANKIETY.

Osoby nagrodzone za wysoką jakość pracy dydaktycznej w ramach OZD
2019/2020

dr Barbara Kaszowska-Wandor
dr Sylwia Przęczek-Kisielak
dr hab. Iwona Węgrzyn prof. UJ

2018/2019

prof. dr hab. Anna Burzyńska
dr hab. Jakub Niedźwiedź prof. UJ

oraz 1 osoba, która nie wyraziła zgody na publikację nazwiska.

2017/2018

dr hab. Małgorzata Sokalska

oraz 2 osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwisk.

2016/2017

dr Anna Piechnik
dr Anna Włodarczak

oraz 1 osoba, która nie wyraziła zgody na publikację nazwiska.

2015/2016

dr Patrycja Pałka
dr hab. Kinga Tutak
dr hab. Iwona Węgrzyn

2014/2015

dr hab. Jakub Niedźwiedź prof. UJ
dr Donata Ochmann
dr hab. Małgorzata Sokalska

2013/2014

dr hab. Anna Janus-Sitarz
dr hab. Piotr Oczko
dr hab. Kazimierz Sikora

2012/2013

dr Tomasz Majkowski
dr Patrycja Pałka
dr Iwona Puchalska
dr Monika Szpiczakowska

2011/2012

prof. dr hab. Andrzej Borowski
dr hab. Roman Dąbrowski

oraz 1 osoba, która nie wyraziła zgody na publikację nazwiska.

2010/2011

dr hab. Roman Dąbrowski
dr Mirosława Mycawka
dr Jakub Niedźwiedź

2009/2010

prof. dr hab. Andrzej Borowski
dr Patrycja Huget
prof. dr hab. Jerzy Jarzębski

2008/2009

dr Paweł Bukowiec
dr hab. Roman Dąbrowski
dr hab. Anna Łebkowska, prof. UJ
dr Kinga Tutak

Organizatorzy