Osoby pełniące inne funkcje w WRSS

Członkowie i członkinie Zarządu WRSS poza wypełnianiem obowiązków związanych z posiadaniem mandatu i przewodniczeniem komisjom sprawują również inne funkcje na Wydziale i Uczelni. Liczne stanowiska zajmują również osoby niemandatowe związane z naszym Samorządem. Na poniższej stronie odnajdziecie informacje  o osobach biorących udział w pracach różnych zespołów w obecnej kadencji WRSS – 2019-2021.

Senator Uniwersytetu jagiellońskiego
(organ Uczelni)

Bartłomiej Mikołajczyk

członkowie Uczelnianej rady samorządu studentów
(organ SSUJ)

Bartłomiej Mikołajczyk
bartłomiej.mikołajczyk@student.uj.edu.pl

Martyna Zielińska
cwb.zielińska@student.uj.edu.pl

Patrycja Lippa
patrycja.kozicka@student.uj.edu.pl

Pełnomocnicy Przewodniczącego
(WRSS)

Mateusz Sikora
mateusz.sikora@student.uj.edu.pl
Pełnomocnik Przewodniczącego ds. kół naukowych

Wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowych
(WRSS)

Marcelina Kłębek
marcelina.klebek@student.uj.edu.pl
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji

Marta Wójtych
marta.wojtych@student.uj.edu.pl
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Kultury

Delegacja do Rady Wydziału
(organ wydziału)
Delegacja do Rady Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej
(Organ instytutu)

Informacje o delegacjach i ich składach znajdziesz tutaj.

Członkowie i członkinie Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
(organ wydziału)

Bartłomiej Mikołajczyk, Anna Dołba

Członkowie i członkinie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
(organ wydziału)

Patrycja Stonawska, Julian Skowronek

Członkowie i członkinie zespołu ds. promocji wydziału
(organ wydziału)

Bartłomiej Mikołajczyk, Martyna Zielińska

Członek rady bibliotecznej
(organ wydziału)

Paweł Binkowski

Członkowie wydziałowej komisji wyborczej
(organ wydziału)

Marcelina Kłębek, Anna Kovalenko

Członkowie i członkinie kapityły stypendium im. Stanisława Pyjasa

Mateusz Sikora, Anna Dołba